Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utvecklingssamtal årskurs 3 våren 19

Skapad 2019-05-07 15:08 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik Musik Bild Engelska Idrott och hälsa SO (år 1-3) Svenska Slöjd NO (år 1-3)
Hur har det gått? Var är jag nu? Vart är jag på väg? Hur ska vi gå vidare?

Innehåll

Inför utvecklingssamtal

 

Björngårdsskolan/ Storkyrkoskolan

 

 

Läsåret 2018-2019

 

åk 3

Matriser

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Svenska - Läsa

Svenska: Läsa

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag kan läsa olika typer av texter med flyt.
Jag kan använda mig av olika lässtrategier på ett fungerande sätt.
Jag kan plocka ut viktig fakta ur en text.
Jag kan visa att jag förstått en text jag läst genom att återberätta eller sammanfatta delar av innehållet.
Jag kan koppla det jag läst till egna erfarenheter och enkelt berätta vad texten handlar om och förstå dess budskap.

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Svenska - Skriva

Svenska: Skriva

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag skriver med läslig handstil.
Jag kan skriva en text på dator eller iPad.
Jag använder genomgående stor bokstav och punkt i mina texter.
Mina texter har en röd tråd med inledning, handling och avslut.
Jag kan stava vanligt förekommande ord samt dubbelteckning.
Jag kan skriva en faktatext med egna ord, efter att jag sökt information i en bok, på nätet eller i en artikel.
Jag kan skriva en faktatext kring viktiga begrepp: ex. utseende, föda och boplats.
Jag kan ge och ta emot respons för hur man kan utveckla en text.

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Svenska - Samtala

Svenska: Samtala

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Kan utvecklas
Jag kan bidra till samtalet här och nu, genom att lyssna på andra och hålla mig till innehållet.
Jag deltar i samtalet genom att ställa frågor eller säga något om det vi pratar om.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Matematik

Matematik: Taluppfattning och tals användning

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag har automatiserat uppdelningen av talen 1-9
Jag har automatiserat addition och subtraktion i talområdet 10-19 utan tiotalsövergång
Jag har automatiserat addition och subtraktion inom talområdet 10-19 med tiotalsövergång
Jag har automatiserat addition och subtraktion inom talområdet 20-99
Jag kan räkna uppställning både inom addition och inom subtraktion
Jag har förstått att multiplikation är upprepad addition
Jag har automatiserat multiplikationstabellerna 0-10

Matematik: Problemlösning

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag kan läsa och förstå ett matematiskt problem
Jag kan förstå vilket/vilka räknesätt jag ska använda för att lösa uppgiften
Jag har alltid med rätt enhet i mina svar.
Jag kan diskutera matteproblem med kompisar
Jag kan skriva hur jag tänkt och svara med matematiskt språk
Jag kontrollerar alltid om mitt svar är rimligt
Jag kan en strategi vid addition
Jag kan en strategi vid subtraktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: