Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2- 18/19, Häckebergaskolan Genarp

Skapad 2019-05-07 17:01 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer att tala, läsa och skriva tillsammans!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Följande står att läsa i läroplanen: Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: Vad?

I stigande svårighetsgrad får eleverna bland annat träna ord/begrepp, lässtrategier, språkets struktur och strategier för att skriva.

Ur det centrala innehållet kommer eleverna under läsåret 15/16 att arbeta med:

läsa skönlitteratur

läsa och skriva enkla skönlitterära texter

läsa och skriva enkel faktatext

Läsa och förstå instruktioner

Enkla former för textbearbetning, t.ex. att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Handstil och skriva på dator.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Hur en berättande text organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt huvudpersoner.

Berättande texter för barn från olika tider och skilda delar av världen.

Kännedom om några skönlitterära författare.

tala, lyssna, samtala och återberätta samt delta i gruppdiskussioner.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi arbetar enskilt och i grupp för att skapa goda förutsättningar för lärandet.

Vi arbetar med att läsa/skriva/tala/lyssna
genom att:


LÄSA


Vi läser elevnära skönlitterära böcker individuellt och/eller i grupp.

Vi har högläsning och vi läser och samtalar om olika texter.

Vi läser enkla faktatexter och därefter försöker vi återge den med egna ord.

Vi har läsläxor.

Vi tränar läsförståelse genom att använda olika lässtrategier.

SKRIVA

Vi skriver olika texter.

Vi tränar på enkla skrivregler som t.ex. att skriva meningar med avstånd mellan orden och använda stor bokstav och punkt.

Vi tränar på skriva med läslig handstil.

Vi tränar på att skriva icke ljudenliga och frekventa ljudstridiga ord.

LYSSNA/TALA
Vi tränar på att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Vi tränar på att uttrycka vår åsikt och vi tränar på att lyssna aktivt och ge respons det som blivit sagt.

Vi tränar på att ge och förstå instruktioner i flera led.

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Kunskapskraven motsvarar "Centralt innehåll" i läroplanen och bedömning sker kontinuerligt i klassrummet.Vi bedömer alla elever individuellt. Vi tränar eleven på självbedömning. Vi gör en formativ bedömning för att stärka varje enskild elevs utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
PP Svenska år 2, Häckebergaskolan Genarp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA (läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften)
Du behöver mycket stöd för att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du kan läsa en enklare text och analysera samt återberätta det mesta av innehållet.
Du använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier för allt mer funktionell läsning av texter. Du använder olika läsförståelsestrategier för att ta till dig och bearbeta texten samt föra resonemang utifrån dessa.
SKRIVA (formulera sig och kommunicera i skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer)
Du behöver stöd för att få ihop en skriven text. Behöver mycket stöd i att få struktur i sin text (enkla skrivregler).
Du kan skriva text och du kan utföra enklare former för textbearbetning.
Du skriver texter och du tänker på att använda enklare skrivregler, som t.ex. mellanrum mellan orden, punkt och stor bokstav. Du har en tydlig röd tråd i ditt berättande.
TALA, LYSSNA OCH SAMTALA (formulera sig och kommunicera i tal. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang)
Du kan tala och lyssna i grupp.
Du kan återberätta en händelse eller saga och förklara så att andra förstår.
Du kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.Jag kan ge och ta muntliga instruktioner. Jag talar om vad jag tycker och tänker och jag lyssnar på andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: