Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Lingonet-19

Skapad 2019-05-07 18:05 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

- Att barnen respekterar varandra och varandras åsikter, känslor och olikheter.

- Att barn och vuxna respekterar varandra.

- Att barnen visar respekt för djur, natur och vår närmiljö.

Aktivitet:

 -Vi har samling där alla blir sedda och får komma till tals, här övar vi på att räcka upp handen och lyssna på vad andra har att berätta. 

- Vuxna föregår med gott exempel; visar respekt för varandra och barnen.

- Prata om människors likheter och olikheter. Vi tränar/ övar oss på att det är okej att tycka olika stor som liten.

- Ser på URs program om Barr och Pinne räddar världen. Avsnitten handlar bla allemansrätten, sopsortering mm. 

-Gå på skräpplockarpromenad(Håll Sverige rent).

-Gå ut i naturen och se hur vi praktiskt kan lära oss ”respekt” för djur och natur.

När? Var? Hur? Varför?

Vuxna föregår med gott exempel och visar respekt både för varandra och för barnen. Detta sker i vårt vardagliga arbete.

Vi arbetar med människors likheter och olikheter med hjälp böcker, polyglutt, samtal mm. Både i planerade aktiviteter och i vardagen när tillfällen uppstår.

Lyssna på varandra och finna lösningar tillsammans när vi tycker olika. Vi konkretiserar att nu respekterar vi varandra. Vi använder oss av meningen ”Det är okej att vi tycker olika”. 

Gå på skärpplockarpromenad och att vistas i naturen ger många tillfällen till samtal om att värna om djur och natur samt att det ger barnen en känsla av ansvar och förståelse. Detta kan också göra som en gruppstärkande aktivitet, vilket bidrar till sammanhållning och respekt för varandra.  

När - Från morgon till kväll varje dag tränar och övar vi oss att ha ett respektfullt beteende mot varandra.

 

 

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: