Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller,Statistik och sannolikheter

Skapad 2019-05-07 18:18 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi jobbar med Tabeller, Statistik och Sannolikheter under V.18-22

Innehåll

 

7H Ma Tabell, Statistik & sannolikhet (kap1) - Planering

 

 

 

Syfte med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att...

 

 • (P) formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • (B) använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • (M) välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • (R) föra och följa matematiska resonemang, och
 • (K) använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

Centralt innehåll i undervisningen

 

 

 

 1. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 2. Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 3. Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 4. Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 5. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 6. Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

 

Mål

 

 • Skall kunna presentera data i olika typer av tabeller
 • Kunna redovisa data i följande former
  • Stapeldiagram
  • Stolpdiagram
  • Linjediagram
  • Cirkeldiagram
  • Histogram
 • Kunna anpassa val av diagramtyp efter datamaterialet
 • Kunna beräkna medelvärde, median och typvärde
 • Kunna göra och tolka frekvenstabell med relativ frekvens
 • Skall kunna avläsa och tolka ovanstående diagram och tabeller
 • Skall kunna förstå och ge exempel på hur man kan ljuga med statistik
 • Genomgång av sannolikhet och visa förståelse av upprepad sannolikhet med träddiagram

 

 

 

Arbetssätt

 

Denna del av matematiken kommer vi att jobba aktivt med egna undersökningar, och att presentera data från dessa undersökningar i tabeller och diagram. Även arbeta i par och helklass med tolkning av tabeller och diagram från aktuella händelser och nyheter. Testa att göra tabeller och diagram digitalt i excel. Några mindre genomgångar.

 

 

 

Bedömning

 

Statistisk undersökning som presenteras som plansch och muntligt redovisning

 

 

 

Lektionsplanering

 

 

 

V

Måndag 50

Onsdag 60

Torsdag 50

Fredag 40

 

18

Bråk och procent

Genomgång provet C-A delen

Sannolikhet

Sannolikhet

Användning av olika diagram och statistiska undersökningar

 

 

19

Tabeller

Medelvärde, median och typvärde

Tabeller

Medelvärde, median och typvärde

Starta undersökning

 

Starta undersökning

 

Datainsamling, göra tabeller

Sammanställa data i tabell och diagram

 

Avstämning

Presentera data i tabell och diagram

 

 

20

Studiedag

Räkna hemma

Friluftsdag

Presentera data i tabell och diagram

Inlämning och vernissage

Presentera data i tabell och diagram

Inlämning och vernissage

 

21

Tabeller och diagram i excel

Tabeller och diagram i excel

Repetition

Repetition

 

22

Prov

Prov

Helgdag

LOV

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: