Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-05-07 21:15 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 5 – 6 Kemi Teknik Geografi Fysik
Vad menas med hållbar utveckling? Vad skulle du säga är viktiga saker att tänka på när det gäller att få till en hållbar utveckling? Hur kommer det att bli i framtiden? Jo, bara om vi tar väl hand om naturen så kommer det att gå vägen.

Innehåll

Årskurs: 5

Vecka: 19 - 23

Syfte:

• använda kunskaper i fysik och kemi för att granska, information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (fysik, kemi)

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi)

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (teknik)

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (geografi)

 

 Innehåll:

Vad menas med hållbar utveckling?

Vad är ekologi och vad menas med ekosystem?

Vad är en näringskedja och vad är en näringsväv?

Hur påverkas miljön av föroreningar?

Vad är det för skillnad och likhet om du jämför fiske och odling förr och nu?

På vilket sätt är skogen viktig för Sverige/Världen?

Hur kan framtidens teknik ge nya möjligheter?

 

Arbetsformer:

Vi kommer att arbeta i helklass och i grupp med att läsa och diskutera hur vi kan påverka vår miljö. Vi besöker utställningen ”Spelet om energin” på Tekniska museet.

 

Du ska kunna:

• begrepp: hållbar utveckling, växthuseffekten, klimat, ozonskikt, fossila bränslen, förnybara energikällor, icke förnybara energikällor, ekologi, ekosystem, näringsväv, fotosyntesen,kretslopp, naturresurs

• olika sätt att hushålla med energi i hemmet samt förklara dina val

• resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ge enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen

 

Kunskapkrav:

• Du kan ge exempel och beskriva energikällor, energianvändning och isolering samt beskriva hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart (fysik)

• Du kan diskutera hur bränslen påverkar en hållbar utveckling (kemi)

• Du kan ge exempel på och beskriva hur människorna behöver naturen och hur människorna påverkar naturen (biologi)

• Du kan diskutera hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor, samhälle och miljö.(teknik)

• Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön (geografi)

 

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och på skriftliga uppgifter. Du visar din delaktighet på lektionstid, i samarbete med andra och i diskussioner. Du visar även ditt kunnande vid redovisningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: