Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2011-08-17 13:54 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Under 3,5 vecka skall du arbeta med temat sex- och samlevnad i flera ämnen vilket skall mynna ut i en egenproducerad bok.
Grundskola 8 Svenska Biologi Engelska Bild

Under 3,5 vecka skall du arbeta med temat sex- och samlevnad i flera ämnen. Ditt arbete redovisar du i en egen gjord bok - Kärleksboken.

Innehåll

Övergripande läroplansmål.

Du som elev skall utveckla din förmåga att uttrycka dina åsikter och argumentera för dem under demokratiska roch respektulla former. Du skall få kunskap och förståelse för månniskans olika förutsättningar och livsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,

Ur syfte i kursplanerna för ämnena bi, bl, en, sv.

Långsiktiga mål - ämnesspecifika förmågor. Genom undervisningen i ovanstående ämnen skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Undervisning

Sex- och samlevnad är ett ämnesövergripande arbete i bild, engelska, svenska och biologi. 

 I undervisningen ingår ett besök på ungdomsmottagningen, liksom information om HBTQ-frågor. Varje elev redovisar avsnittet genom att producera en egenhändigt gjord bok - kärleksboken.

Undervisningen i ovanstående ämnen skall behandla följande centrala innehåll i år 8.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: