Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva faktatext

Skapad 2019-05-08 10:24 i Rodengymnasiet Norrtälje
Vi kommer att titta på vilka genretypiska drag en faktatext har samt skriva egna faktatexter.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I detta arbetsområde ska du skriva en faktatext om ett valfritt ämne och träna din förmåga att söka och värdera källor.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska få kännedom om vad som kännetecknar en faktatext . Att du ska kunna söka och sammanställa information och på så vis skapa din egen faktatext. Målet är också att du ska kunna granska olika källor.

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans i klassen titta på olika faktatexter, samtala om hur de är uppbyggda och vad som kännetecknar en faktatext. Du kommer att använda dig av internet, böcker i ditt sökande efter fakta. Det är också viktigt att du kommer ihåg att vara källkritisk.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om din text är uppbyggd som en faktatext och om den innehåller de kännetecken som är typiska för faktatexter. Jag kommer också att titta på hur du sökt information, om du angett dina källor och om du varit källkritisk. Språket är även en del av bedömningen.

Uppgifter

  • skriva faktatext

Matriser

Sv SvA
Skriva med kvalité (faktatext)

Att skriva - en utvecklingsmatris

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte
Texten är bunden till källan.
Texten visar på viss självständighet gentemot källan.
Förhåller sig självständigt gentemot källan.
Låter olika källor samspela.
Struktur och språk
Textnivå
Textens disposition fungerar delvis. Rubriker finns och har anknytning till innehållet.
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar genomgående ganska väl. Rubrikerna täcker textens innehåll.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl. Rubrikerna täcker textens innehåll och fungerar.
Textens disposition är avancerad och samtidigt tydlig och mycket väl genomtänkt. Rubrikerna är tydliga, täcker textens innehåll och fungerar utmärkt.
Meningsbyggnad
Oftast väl fungerande vid enklare meningsbyggnad, dvs. vid huvudsatser utan bisatser. Undviker en mer komplicerad syntax eller lyckas inte konstruera mer komplexa meningar väl fungerande.
Prövar en mer komplex meningsbyggnad och lyckas då ibland väl med konstruktionen.
Oftast väl fungerande menings-byggnad även i långa och mer komplexa konstruktioner.
Väl fungerande eller i stort sett väl fungerande meningsbyggnad i såväl enklare som mer komplexa konstruktioner.
Stavning
Stavar de flesta ord på ett korrekt sätt Gör vissa systematiska stavfel.
Prövar ibland ord som kan karaktäriseras som svåra eller ovanliga och lyckas då ganska väl med stavningen.
Stavar oftast på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: