Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ANTIKENS GREKLAND

Skapad 2019-05-08 11:56 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Historia
Under de kommande två veckorna kommer vi att arbeta med Antikens Grekland.

Innehåll

Det centrala innehåll detta avsnitt kommer att behandla är…

… Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår tid.

… Jämförelse mellan stadsstaterna Aten och Sparta och vilka likheter och skillnader som fanns mellan stadsstaternas statsskick, ekonomi, syn på utbildning, kvinnors ställning i samhället, mäns ställning i samhället, syn på uppfostran och  

… Centrala ämnesord

Vi kommer att arbeta med avsnittet ”Antikens Grekland” mellan vecka 19 till vecka 20.

På lektionerna kommer vi att arbeta med följande innehåll:

Vi kommer att inleda avsnittet med gemensam genomgång om Antikens Grekland, vad som var unikt med det grekiska riket och vilka spår vi kan se i dagens samhälle. Efter det kommer vi fördjupa oss i stadsstaterna Aten och Sparta. Ni kommer att få arbeta självständigt med att hitta information om stadsstaterna Aten och Sparta. Avsnittet kommer att avslutas med en tvärgruppsredovisning där ni i par redovisar era svar som sen lämnas in. I samband med tvärgruppsredovisningen kommer ni även få arbeta med en diskussionsuppgift som lämnas in i slutet av lektionen.

Källa:
PPt ”Antikens Grekland”

PPt ”Aten och Sparta”
Text från SO-rummet ”Antikens Grekland”
Läroboken s.29 - 42
Filmklipp om Antikens Grekland

”Vad är grejen med antiken?”
”Antiken i Grekland – demokrati, vetenskap och filosofi”

Här kan du visa dina kunskaper:

Muntlig aktivitet i klassrummet, inlämning av tabell och diskussionsfrågor fredag v.20

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: