Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Make a monster, body parts

Skapad 2019-05-08 13:57 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Skapa ett monster utav tilldelade kroppsdelar, skriv lite om monstret (hur många kroppsdelar, vad den heter och vad den gillar/kan göra).
Grundskola F – 3 Engelska
Del 2 av 3 i en serie lektioner. Gör ett eget monster av kroppsdelar du fått! Berätta om ditt monster.

Innehåll

Sammanhang och förkunskaper:

Eleverna har sedan höstterminen arbetat med läroboken "Learn English" (Majema) där nästa kapitel är ”body”, dvs. den ska behandla namnen på kroppsdelarna men också humör och känslor. Barnen känner sedan tidigare (bl.a. genom läroboken "Learn English") till färger, siffror, och andra elevnära områden såsom verb och en del fraser. De är vana vid gemensamma genomgångar och att arbeta i grupp.

 

Syftet med lektionsupplägget är att eleverna dels får en gemensam genomgång så de tillsammans kan öva på kroppsdelarnas namn samt höra och träna på korrekt uttal ("language anxiety", “choral repetition”, “no one should be singled out” (Keaveney & Lundberg, ss. 58-59)). Vi arbetar i mindre grupper för att lära oss av varandra och för att fler ska våga prata.

 

Kursplanens syfte

Eleverna tränar främst på de produktiva förmågorna, tala och skriva, men den receptiva förmågan att lyssna övas också genom instruktionerna (sker på både svenska och engelska).

 

 

Mål för lektionen och genomförande

Förra lektionen introducerades kroppsdelarna och eleverna fick varsitt A4-papper med bilder på olika kroppsdelar. Det fanns två (2) av varje = uppgiften gick ut på att man skulle hitta sin “match” hos en annan klasskamrat. När de hittat varandra skulle de sitta med sin partner och färglägga kroppsdelarna efter instruktion av lärare, och till sist klippa ur dem.

 

Mål för lektionen: Eleven ska kunna benämna de olika kroppsdelarna på engelska.

 

Material som behövs: rolig väska med urklippta färglagda kroppsdelar (fr. tidigare lektion), lim, penna och sudd.

Inledning:

Kort återkoppling till föregående lektion (+ upprepa kroppsdelarna). Därefter berätta om vad vi tränar på för förmågor och vilket mål vi har med dagens lektion. Förklara hur vi når dagens mål samt arbetsgången. (7-10 min)
Arbetsgång:

1. "May I have...?"

2. Groups:
a. create a monster!
b. write about your monster

3. Exit-ticket

 

1. Visa upp väskan och gå runt till eleverna och be dem fråga om en kroppsdel: May I have an arm, please? May I have a foot/head/nose, please? Thank you. (10 min)

 

2. De blir placerade i grupper och ska tillsammans limma ihop sitt monster på ett A4, som redan har en mage. De som blir klara tidigt får komma på ett namn och även skriva till vad hen gillar eller kan göra, t ex: It can jump, it can dance, it can see, it likes candy, osv.

Samla in monstren och be eleverna plocka undan men lämna penna och sudd. (15 min)

 

 

3. Dela ut varsitt papper, som ett litet test/exit-lapp där de ska skriva fem (5) kroppsdelar som läraren säger högt på svenska. Om tid finns kan de skriva fler kroppsdelar de kan namnet på. Samla in papprena. 7 min.

Det är fördelaktigt att använda sig av timglas, time timer eller liknande hjälpmedel.

 

Bedömning

Mål: Eleven kan nämna, läsa och skriva flera kroppsdelar på engelska.
Jag vet att eleverna har lärt sig/är på väg att lära sig genom att de kunnat fullfölja uppgiften om att be om kroppsdelar, samt hur de skrivit på exit-lapparna.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
    En  1-3
  • Enkla presentationer.
    En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: