Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kondition BF17

Skapad 2019-05-08 14:22 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Under fyra lektioner kommer vi jobba med konditionsträning i olika former. Lektionerna kommer varvas med praktik och teori. Under dessa veckor har ni en hemuppgift om konditionsträning som socialt och kulturellt fenomen samt kroppsideal.

Innehåll

TEMA Kondition 

 

 
 

 

 Löpning som träningsform 

Uppvärmning ta sig upp till sportfältet - Jogg 20 min, Fartlek Lyktstolpar (1 gå, 1 jogga, 1 löpning)jogg tillbaka till skolan 

Läxa: Eget löppass 

 

Kontinuerligt arbete 

Simning eller ett löppass som varar minst 40 minuter 

Läxa: Eget pass med kontinuerligt arbete 

 

Högintensivt arbete 

Små lagspel 

Läxa: eget högintensivt pass 

 

 

 

HEMUPPGIFT 

 

Diskutera konditionsträning som socialt och kulturellt fenomen samt rådande kroppsideal.

Hur ser samhället på konditionsträning?

Vad är typiskt för konditionsträning just nu?

Vilka kroppsideal är det som gäller nu?

Vilka kroppsideal speglas i media (tv, tidningar, internet) just nu?

Är det någon skillnad på hur kvinnor och män ska se ut enligt rådande kroppsideal?

Vad är positivt/negativt med dessa?  

 

Kom ihåg att hänvisa till källor och att vara så utförlig och nyanserad som möjligt. 

 

 

Centrala begrepp 

Frekvens 

Intensitet 

Belastning 

Intervall  

Distans/kontinuerligt arbete 

 

Uppgifter

 • Tema Kondition - Hemuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  E
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: