Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2019-05-08 14:27 i Nyhammars skola Ludvika
Vi arbetar med NTA-lådan: Fjärilars liv
Grundskola 5 Biologi

Under de kommande veckorna ska du arbeta med arbetsområdet Fjärilars liv. Du kommer att få följa förvandlingen från glupsk fjärilslarv till vacker Tistelfjäril. I slutet av temaarbetet kommer du att få vara med om att släppa ut fjärilarna i naturen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • följa fjärilens livscykel och visa hänsyn och omtanke om den levande individen
 • lära dig fakta om fjärilar och andra insekter
 • göra enkla undersökningar och dokumentera med text och bild.

Hur ska vi lära oss detta?

För att lära oss detta ska vi:

 • observera och dokumentera fjärilens livscykel
 • ta hand om fjärilslarver och följa deras utveckling.
 • göra enkla undersökningar
 • samtala och diskutera
 • läsa, skriva och se på film
 • dokumentera genom att teckna/illustrera bilder av olika slag.
 • läsa faktatexter som handlar om fjärilar.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • redogöra fjärilens olika stadier i livscykeln
 • förstå de ord och begrepp som hör till fjärilens livscykel
 • dokumentera i din fjärilsbok

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan på många olika sätt;

 • i det praktiska arbetet med att föda upp din fjäril
 • genom att dokumentera undersökningar och observationer
 • genom olika typer av texter, övningar och bilder
 • genom att delta i gemensamma diskussioner

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Fjärilars liv

Målet är uppnått
På god väg att nå målet
på väg att nå målet
Fjärilens livscykel
Du kan berätta om fjärilens alla olika stadier i livscykeln
Du kan berätta om några olika stadier i livscykeln
Med hjälp av pedagog kan du berätta något om fjärilens livscykel
Begrepp
Du kan förstå och förklara begrepp som hör till fjärilens livscykel.
Du känner till några begrepp som hör till fjärilens livscykel och kan förklara dessa
Med hjälp av pedagog kan du förklara något begrepp som hör till fjärilens livscykel
Dokumentation
Du dokumenterar dina undersökningar och kan använda dina dokumentationer i diskussioner och i samtal
Du dokumenterar dina undersökningar, med viss hjälp från pedagog kan du använda dina undersökningar i diskussioner
Med hjälp av pedagog dokumenterar du dina undersökningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: