Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2019-05-08 15:04 i Sandbackaskolan Kungälv
Arbetsområde om trafik årskurs 2
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Bild Svenska SO (år 1-3)
Du ska få lära dig några vanliga trafikmärken, vilken sida av vägen du ska gå och cykla på i trafiken, några enkla trafikregler och hur en säker cykel är utrustad samt vikten av att använda hjälm när man cyklar.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken, både när du går och när du cyklar.  
 

I undervisningen ska du få lära dig:

 • känna igen några vanliga trafikmärken
 • vilken sida av vägen man ska gå på
 • hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt
 • vilken sida av vägen man ska cykla på
 • hur en säker cykel är utrustad
 • vikten av att använda cykelhjälm

 

Arbetssätt

 • öva praktiskt ute i trafiken
 • se korta filmer
 • arbeta med och färglägga trafikmärken
 • redovisa för klasskamrater om ett trafikmärke
 • gå igenom hur en cykel fungerar
 • samtal och diskussioner i klassen
 • måla och beskriva med text din drömhjälm

 

Bedömning

Du ska:

 • kunna några vanliga trafikmärken
 • veta vilken sida av vägen du ska gå/cykla på
 • veta hur du går över en väg på ett säkert sätt
 • veta hur en säker cykel är utrustad
 • känna till vad lagen säger om användandet av cykelhjälm
 • med text och bild beskriva en hjälm och motivera varför den ska användas (utifrån din förmåga)
 • delta i diskussioner och vara aktiv på lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Trafik Åk 1

Trafik

 • SO  1-3
Du kan förklara vad ett trafikmärke betyder och färglägga det korrekt.
 • SO   3
Du kan ge exempel på saker man kan göra/använda för att vara säker i trafiken.
 • SO   3
Du kan ge flera exempel på hur en säker cykel ska vara utrustad och något om hur du ska bete dig i trafiken.
 • Sv
 • Sv   3
 • SvA
 • SvA   3
Du har deltagit i diskussioner i mindre grupper/helklass.
 • Bl  1-3
 • Sv   3
 • SvA   3
Du har designat en egen cykelhjälm och motiverat varför den ska användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: