Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elbilen

Skapad 2019-05-08 15:38 i Länna skola Norrtälje
Planering för att bygga en elbil, åk 9
Grundskola 7 – 9 Teknik
I det här arbetsområdet ska du bygga en elbil, dokumentera ditt arbete och förklara funktionen hos en elbil.

Innehåll

Tidsperiod

 • v. 20 - v. 23

Förmågor

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • värdera konsekvenser av teknikval för individ, samhälle och miljö

Vad ska göras?

 • Bygga en bil som fungerar med hjälp av en elmotor och solcell eller batteri
 • Tänk på design, både utifrån utseende och konstruktion (ex: placering och storlek på hjul, placering av solcell, motor, batteri, kugghjulskonstruktion,...)

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du bedöms under själva processen med bilbyggandet och utifrån det slutliga resultatet, samt din dokumentation.

  

 • Planering innan du påbörjar byggandet
 • Arbete med konstruktionen
 • Loggbok, där du dokumenterar processen
 • Slutredovisning

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Planera inför arbetet
 • Arbeta med konstruktion, felsökning, lösningar på problem under lektionerna
 • Skriva loggbok i slutet av varje lektion för att dokumentera arbetet

 

V. 19 påbörja planering

v. 20 påbörja konstruktionsarbete och dokumentera

v. 21 konstruktion och dokumentation

v. 22 göra klart, förbereda redovisning, redovisa

v. 23 redovisa.

Matriser

Tk
Teknik: elbil

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Bilbygge - praktiskt arbete
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Ännu ej uppnått
Du har tillsammans med din grupp gjort en modell av en elbil. Du har varit aktiv i arbetet.
Du har tillsammans med din grupp gjort en modell av en elbil med genomtänkt design. Ni har under arbetets gång, prövat och omprövat er ide, d.v.s. gjort någon förändring där syftet varit att förbättra bilen. Du har varit aktiv och kommer med nya idéer.
Du har tillsammans med din grupp gjort en modell av en elbil som har en genomtänkt design. Ni har på ett systematiskt sett prövat och omprövat era idéer, d.v.s. Kontinuerligt gjort förändringar där syftet varit att förbättra bilen. Du har drivit arbetet framåt genom att komma med idéer och tagit tillvara på andras idéer.
Bilbygge - konstruktion
Ännu ej uppnått
Du har tillsammans med din grupp gjort en bil där rörelseenergi från motorn överförs till hjulen så att bilen åker framåt.
Du har tillsammans med din grupp gjort en bil där rörelseenergin från motorn överförs till hjulen med effektiv utväxling. Konstruktionen är stabil och genomtänkt.
Du har tillsammans med din grupp gjort en bil där rörelseenergin från motorn överförs till hjulen med en ökad utväxling. Konstruktionen är stabil och väl genomtänkt.
Dokumentation av arbetet
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ännu ej uppnått
Du har dokumenterat ert arbete i bild och text samt förklarat hur ni tänkt och gått tilllväga Det framgår att ni prövat era idéer
Du har redogjort för flera steg i arbetet och det går att följa din process. Du har dokumenterat de förändringar och förbättringar som ni gjort av modellen. Det framgår att ni prövat och omprövat era idéer
Du har redogjort för alla steg i arbetet och det går lätt att följa din process. Du har dokumenterat de förändringar och förbättringar som ni gjort av modellen samt motiverat varför ni gjort på ett visst sätt. Det framgår att ni systematiskt prövar och omprövar era idéer
Begrepps förståelse och användning
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ännu ej uppnått
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur din bil fungerar och du använder till största delen ett vardagligt språk i din dokumentation
Du kan på ett ingående sätt förklara hur din bil fungerar och du använder en del ämnesspecifika begrepp korrekt i din dokumentation
Du kan på ett ingående sätt förklara hur din bil fungerar och du har god förmåga att använda ämnesspecifika begrepp korrekt i din dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: