Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa mellan raderna

Skapad 2019-05-08 17:59 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 Svenska
Att läsa mellan raderna innebär att man visar förståelse för en text och dess innehåll utan att det står direkt i texten.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågan att i en given text visa förståelse för vad författaren menar med vissa begrepp och uttryck.

Bedömning - vad och hur

Arbetsprocessen, hur du visar förståelse och förmåga att läsa mellan raderna.

Undervisning och arbetsformer

Genomgång av texten med frågor till densamma.

Diskussion kring talesätt och begrepp och vad de innebär.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: