Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skadeståndsrätt

Skapad 2019-05-08 18:21 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Juridik
De flesta skador i vardagslivet uppstår mellan två personer som inte har någon avtalsrelation. Utgångspunkten för skadeståndsrätten är skadeståndslagen (SkL).

Innehåll

Lektion 1 Introduktion till området samt genomgång av begrepp.

Lektion 2 Introduktion till individuell uppgift om skadestånd.

Lektion 3-4      Eget arbete

Lektion 5     Eget arbete och inlämning.

Se närmare planering i OneNote

Uppgifter

  • Case "Vårdslös servitör?"

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada.
    Jur  -

Matriser

Jur
Skadeståndsrätt

E
D
C
B
A
Juridiska begrepp inom skadeståndsrätt.
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Analys, diskussion, slutsatser och konsekvenser av lagstiftningen och konventioner samt normer som reglerar relationen mellan arbetsgivare och privatpersoner.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Till övervägande del
Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Till övervägande del
Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. . .
Procedur och källor, rapport, disposition och struktur. Källhantering. Att återge, omtala och att ange dem
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla.
Till övervägande del
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Till övervägande del
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: