Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-05-08 18:46 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Biologi
Om människans ursprung Hur kroppen ser ut och fungerar Vad som menas med god hälsa Olika sjukdomar, hur de kan behandlas och hur man trodde förr i tiden

Innehåll

Följande förmågor utvecklar du:

 

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

- genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Du kommer att lära dig om:

 • om människans ursprung
 • hur kroppen ser ut och fungerar - kroppens olika organsystem
 • vad som menas med god hälsa
 • olika sjukdomar, hur de kan behandlas och hur man trodde förr i tiden

 

Centralt innehåll:

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Kunskapskrav:

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang/utvecklade/välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. 
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss/ relativt god/god  anpassning till sammanhanget.
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande/ett säkert och ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt  sätt. 
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån/formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån/formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen/Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen/Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.  
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild/utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild/ välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp/Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp/Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.  
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen/ I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom/I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Vi kommer att:

 • se filmer om kroppen
 • arbeta med arbetsboken + textboken Boken om biologi (läxa och ea och no-tid) - fakta men också hur man jobbar med faktatexter på olika sätt
 • söka och granska information från andra textböcker och andra källor
 • tittar på modeller av kroppen
 • läsa om olika sjukdomar
 • leta information, granska den och samtala/diskutera frågor om hälsa

Undersöka

 • bygger en modell av en cell
 • prövar pulsen vid olika tillstånd
 • muskelövningar
 • pröva reflexer på varandra
 • experimentera med sinnena

Besök 

 • Ludvig kommer och berättar om epilepsi förr och nu och visar en film, månen och epilepsi förr
 • skolsköterskan prata om hälsa

Jobba i grupp:

med ett av kroppens organsystem, presentera det på något spännande sätt och lära ut så att klasskompisarna sedan kan få ”prov” på det. Du arbetar samtidigt med kooperativt lärande-grupp-roller samt bestämmer vilka förhållningssätt gruppen ska ha enligt KL-listan. 

 

skriftlig diagnos:

Tummen Upp, Gafe Form-formulär och klasskompisars diagnoser om systemen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: