Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter

Skapad 2019-05-08 19:36 i Lillegårdsskolan Partille
Vi kommer under läsåret arbeta med sex olika texttyper i svenska. Vi utgår från läroboken Zickzack som bygger på genrepedagogiken.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Förklarande texter skrivs för att förklara varför eller hur något bildas, sker eller uppkommer, orsak-verkan. Förklarande texter förekommer i skolans no- och so-ämnen samt i faktaböcker, tidningar och på internet. De förklarande texterna handlar om: Årskurs 5 : olika naturfenomen

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

 • förstå varför vi använder olika texttyper. 
 • kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till den texttyp vi arbetar med
 • förstå hur förklarande texter är uppbyggda. 
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen tex sambandsord och ord för orsak verkan.

 

 Du kan ta del av kopplingarna till läroplan och kursplan längre ner..

 

 SÅ HÄR SKA VI ARBETA.

Du kommer att på olika sätt få söka och utveckla kunskap om ex. kretslopp, naturfenomen. 

Du kommer att lära dig hur du känner igen en förklarande texts syfte och struktur.

Du kommer att arbeta med de språk, ord och begrepp, som är typiska för förklarande texter. Du kommer att få lära dig använda sambandsord och ord för orsak - verkan

Vi kommer träna på förmågan att:

 

 • förstå syftet med olika texttyper  
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av, och i vilken ordning delarna kommer.
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem.   

VI KOMMER BEDÖMA PÅ VILKET SÄTT DU...

 •  förstår syftet med den aktuella texttypen
 • kan skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
 • kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen 

Du visar vad du kan genom:

 •  att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner
 •  vid skriftligt arbete

 

 

Koppling till läroplan

Syfte

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll 

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: