Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - små och stora tekniska system

Skapad 2019-05-09 08:30 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 9 Teknik
Vi ska titta på komponenter och delsystem och undersöka hur de samverkar i större system. Detta gör vi genom att bygga ett mindre system och fundera (och ta reda på mer) kring hur detta fungerar i ett regionalt och globalt perspektiv.

Innehåll

Tekniska lösningar -  små och stora tekniska system

Centralt innehåll:
- hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system
- ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
- globala tekniska system, systemens fördelar, risker och sårbarhet
- samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer
- konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter
- bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon process
återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling

- egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering

Tid: v 15 - terminens slut (i början integrerat med praktiska delen i nationella proven i kemi)

Moment:
- gemensam genomgång av hur en planritning (till hus) ser ut och hur man tolkar den, hur principerna är för vattendragning i ett hus/bostad
- gruppvis praktisk uppgift, där man drar vattenledningar (i form av sugrör) i ett hus/bostad, med givna förutsättningar
- att ta reda på var vårt dricksvatten kommer ifrån, hur det behandlas innan det kommer ut från kranen hemma
- att ta reda på vart vårt avloppsvatten tar vägen, hur det behandlas och var det slutligen hamnar
- programmering (v 15)

Bedömning:
- hur man i gruppen bygger sin modell. Tankar, byggmetoder etc...
- gruppsamtal där man beskriver hur man tänkt vid bygget, och hur man sätter in det lilla systemet i ett större sammanhang
- hur det fungerade med programmeringen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: