Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ROA på fritids

Skapad 2019-05-09 08:37 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3
ROA - Respekt Omtanke Ansvar. Hur behandlar vi varandra? Hur är man en bra kompis? Varför behövs regler? Hur samarbetar vi? Det här arbetar vi med dagligen på fritids, men under veckorna 36-40 kommer fritidsverksamheten fokusera extra mycket på dessa frågor.

Innehåll

Syfte

 • Att eleverna hanterar och förstår sina egna och andras känslor, för att öka förståelsen och respekten för sig själva och varandra.
 • Att eleverna vågar vara sig själva och bli trygga samt utveckla en känsla av gemenskap och ansvar för andra människor.
 • Att minska konflikter mellan eleverna.
 • Att eleverna förstår varför regler behövs.
 • Att eleven ökar sitt inflytande i verkasamheten genom att ta ansvar.

Mål

Målen med verksamheten under dessa veckor är att:

 • Eleverna respekterar vad andra tycker och tänker.
 • Varje elevs självkänsla ökar så att de förstår sitt eget värde.
 • Kunna förstå och ha respekt för varandras olikheter som tex kulturell bakgrund, religiös tillhörighet och funktionshinder.
 • Eleverna ska känna sig trygga och gå till skola och fritids med glädje.
 • Eleverna lär sig lösa konflikter på egen hand.
 • Eleverna kan förstå och följa fritids regler.
 • Eleverna kan använda ett vårdat språk mot andra och tillsammans med sina kompisar.
 • Låta andra få vara med i leken.
 • Eleverna tar ansvar för material och leksaker som finns på fritids.

 

Genomförande

Vi kommer överens om gemensamma regler och rutiner. Eleverna kommer träna på att ansvara för olika områden på fritids tex att hålla ordning i hallen, matsalen, materialansvar osv. Vi kommer att fokusera på att stärka "vi-känslan" med hjälp av olika aktiviteter som t ex rörelse, lek och skapande. Eleverna kommer att få inflytande över verksamheten genom att själva lämna förslag i en förslagslåda. Förslagen diskuteras sedan på fritidsrådet en gång i månaden. Verksamheten och de olika aktiviteterna kommer regelbundet att utvärderas tillsammans med eleverna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: