Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9 SVA läsförståelse

Skapad 2019-05-09 12:43 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi läser nästan hela tiden. Vi läser allt ifrån recept och skönlitterära böcker, till SMS och undertexter på teve. Vi läser dessutom i nästan alla skolans ämnen. Att ha strategier för att förstå vad vi läser är därför viktigt. Under det här momentet tränar vi på att avkoda texter innan läsning, att arbeta med texter under läsning och att använda kunskaperna vi tillägnat oss när läsningen är klar - allt som behövs för att utveckla en schysst läsförståelse!

Innehåll

 

 

 

Mål

Ni ska lära er strategier för att förstå, tolka och analysera texter. Ni ska lära er urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Ni ska lära er nya ord och diskutera det ni läser. 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Ev. läxa

19

 Introduktion till momentet. Film: lässtrategier

 Vad sa de på filmen igår? Vi läser text 1 och svarar på frågor.

 SO NP

 Läs text 1 och 2 hemma. Ringa in ord du inte förstår och ta med till nästa lektion. 

20

 IDROTTSDAG

 Vi läser text 2

 Vi läser text 3 och 4. Vi diskuterar efter vi läst texterna. 

 Läs text 5 hemma. Ringa in ord du inte förstår och ta med till nästa lektion. 

21

 Vi läser text 5 och 6. 

 Läsförståelsetest

 Rest

 

 

Arbetsform 

Vi kommer inleda momentet med att se en film. Den är publicerad är ovanför. Vi kommer sedan diskutera filmen. Vilka strategier tas upp? Vi kommer sedan läsa några texter samt titta på några bilder. Ni kommer läsa högt tillsammans. Jag kommer också att läsa för er. Vi kommer diskutera svåra ord, prata om texterna och sedan översätta orden från svenska till era modersmål. I slutet av momentet har vi ett läsförståelseprov. Provet utgår från texterna och bilderna som vi har läst. 

 

Litteratur

Vi kommer läsa texter och se på bilder från Libers arbetsmaterial. Jag ger er ett häfte under den första lektionen. 

Om ni vill lyssna på texterna finns de inlästa här på Unikum. De ligger under material. Fråga mig om ni inte hittar!

 

Bedömning

Jag kommer bedöma era diskussioner om det vi läser. Jag kommer även bedöma det läsförståelseprov ni gör i slutet av momentet. 

Uppgifter

 • Momentplanering

 • Inlästa texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

SvA
Läsförståelse

E
C
A
Läsa med flyt
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: