Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The dinner date

Skapad 2019-05-09 13:16 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering i svenska där vi läser och analyserar olika slags texter, både skönlitteratur och faktatexter, sammanställer information ur olika källor och skriver en faktatext om en författare till en klassiker.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Tre giganter inom svenska litteraturhistoria - Selma Lagerlöf, August Strindberg och Hjalmar Söderberg. Nu möts de, uppstigna från sina gravar, över en måltid. Vad har de att säga? Hur kan de beskriva sina författarskap som har lämnat avtryck både i Sverige och i andra länder. Hur påverkade tiden de levde i deras verk och skapande? Välkomna till "The dinner date" i Förslöv!

Innehåll

 

Syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Söka information från olika källor

Konkretisering av målen

 

 

 

 • Du visar att du kan reflektera kring texternas innehåll och budskap genom att jämföra texternas innehåll med dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. Du förklarar och ger exempel på varför du tycker som du gör.
 • Du visar att du kan läsa, välja ut och sammanställa fakta kring din författare och kring samhället under den tid då författare verkade. 
 • I den muntliga uppgiften "The dinner date"  resonerar du om hur författarens liv och uppväxt har påverkat hans eller hennes författarskap och texter.
 • Du resonerar även kring hur den tid, som författaren till verket levde i, har påverkat innehållet i hans eller hennes texter. 
 • Du visar att du kan förbereda och framföra en muntlig framställning, antingen live som ett drama eller med hjälp av film. 

 

 

 

Undervisning 

 

 • Vi tränar på att göra kopplingar och resonemang mellan verk och författare samt författarens samtid. Vi använder Astrid Lindgrens verk Pippi Långstrump samt faktatexter kring Astrids liv och tid för att resonera om hur Astrid Lindgrens uppväxt, person och samhället under hennes tid har påverkat karaktärer, tema och budskap i Pippi Långstrump. 
 • Du läser och fördjupar dig i utdrag eller kortare verk av en författare.
 • Du söker fakta kring författaren och tiden då denne verkade.
 • Du använder faktan för att tolka verket. 
 • Du förbereder i grupp en dramatisering av the Dinner date. 
 • Du framför "The dinner date" antingen live eller med hjälp av en film. 

 

 

 

.

 

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och analysera genom att resonera om texters innehåll och budskap.
 • Din förmåga att resonera och dra slutsatser om hur olika verk har påverkats av författaren och tiden som de skapats i.
 • Din förmåga att förbereda (planera och öva) samt genomföra en muntlig framställning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
The dinner date

Resonera om ett verk

E
C
A
Resonemang och slutsatser
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska sammanhang det har tillkommit i.
Muntlig framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: