Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Multiplikation Vt - 19

Skapad 2019-05-09 15:07 i Långsjöskolan Norrtälje
Multiplikation
Grundskola 2 – 3 Matematik
Att upptäcka och förstå att multiplikation är upprepad addition.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

Att använda multiplikation.
Tabellerna 2 och 5
Se sambandet mellan multiplikation och division.
Jämna och udda tal.
Dubbelt och hälften.
Om en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Skriva en räknehändelse om multiplikation.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömning:
Hur väl du förstår multiplikation.
Om du kan tabellerna 2 och 5.
Om du ser sambandet mellan multiplikation och division.
Om du kan jämna/udda tal.
Om du kan hälften/dubbelt.
Om du förstår enkla bråk.
Hur du skriver din räknehändelse.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:
Undervisning om sambandet mellan multiplikation och division. ( arbeta laborativt).
Träna tabellerna på olika sätt appar, spel, matematikbok mm.
Arbeta laborativt med jämna/udda tal samt hälften och dubbelt.
Dela en hel i halva, tredjedelar och fjärdedelar.
Skriva räknehändelser och lösa andras räknehändelser.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: