Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditionsträning år 1

Skapad 2019-05-09 15:57 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Lära sig vad kondition är samt hur man tränar för att få en god kondition.

Innehåll

 

 Kurs: Idrott och Hälsa 1

Arbetsområde: Konditionsträning år 1

Vad? Lära sig om vad kondition är. Lära sig att göra ett eget träningsprogram. Lära sig att utvärdera sin egen träning.

Hur? Testa olika former av träning, både enskilt och i grupp.. Teori om kondition, svara på frågor som rör kondition. Planera samt utföra ett eget träningsprogram.

Varför? För att kunna upprätthålla en god kondition för att orka med sin utbildning samt framtida arbete.

 

 


Examensmål: Genomföra moment inom konditionsträning såsom promenader, PW, stavgång, jogging, löpning, intervallträning m.m. Samt utförande av olika träningsprogram.

 Syfte & Mål: Förmåga att genomföra och anpassa olika former av träning som främjar konditionsträning utifrån olika förhållanden och miljöer.

 

 

 Planering av arbetsområde/Förväntat resultat:

TID

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

T.ex.
Lektion
Moment Vecka:

 

 

1

Tester. Få kännedom om sin egen fysiska status.

Utföra olika tester såsom jogging armhävningar, situps samt benböj.

2,3

Promenad, PW och jogging.

Jobba och testa på olika övningar för att bygga på sin övningsbank.

4,5

Jogging samt intervaller.

Jobba med övningar under kortare intervaller.

6

Eget val av träning.

Välja själva vad vi ska göra.

7

Lära sig att förstå ett träningsprogram utifrån sina egna intressen och behov.

Planera och utforma ett träningsprogram.

8,9,10

Lära sig att utföra ett träningsprogram.

På egen hand utföra samt ev anpasssa ett träningsprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieteknik/Inlärningsstrategi/Goda råd
Ta del av den informationen som olika hemsidor tillhandahåller.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
    Idr  -
  • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
    Idr  -
  • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
    Idr  -

Matriser

Idr
Lärandematris Idrott och Hälsa 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utveckla kroppslig förmåga.
Jag... Planerar Och Anpassar Samt utför fysisk aktivitet
Skriver kortfattat och enkelt sitt träningsprogram. Gör, med hjälp av lärare, enkla anpassningar vid behov. Behöver handledning av min lärare för att utföra sina aktiviteter.
Skriver utförligt hur aktiviteterna ska utföras. Vart, hur länge samt beskriver hur jobbigt det var utifrån ”Borgskalan”. Gör, på egen hand, enkla anpassningar vid behov Klarar sig utan handledning av min lärare i stor utsträckning.
Anger med bilder samt text hur aktiviteterna ska utföras. Vart, hur länge samt beskriver hur jobbigt det var utifrån ”Borgskalan”. Gör, på egen hand, enkla anpassningar vid behov. Utför även en enklare utvärdering. Klarar sig utan handledning.
Livsstilar och socialt samspel.
Jag... Samverkar Och kommunicerar med andra människor i min träning
Med hjälp av läraren kunna räkna poäng samt följa regler i en match i badminton samt vollyboll. Delta i lekar och visa förståelse för det sociala samspelet. Med ord beskriva betydelsen av att ha ett socialt liv på fritiden.
På egen hand kunna räkna poäng samt följa regler i en match i badminton samt vollyboll. Hålla reda på poäng samt vilka regler som gäller. Delta i lekar och visa stor förståelse för det sociala samspelet. Med ord och text beskriva betydelsen av att ha ett socialt liv på fritiden
På egen hand kunna räkna poäng samt följa regler i en match i badminton samt vollyboll. Hålla reda på poäng samt vilka regler som gäller. Kunna hjälpa och visa sina kamrater. Delta i lekar och visa stor förståelse för det sociala samspelet. Föregå med gott omdöme vid lekar. Med ord och text beskriva betydelsen av att ha ett socialt liv på fritiden samt beskriva konsekvenser vid ett icke fungerande socialt liv.
Ergonomi och säkerhet.
Jag… Förstår ergonomi Samt Kan hantera en nödsituation
Förklarar kortfattat hur buller och ljus kan påverka en. Samt förklarar hur tunga lyft ska utföras. Tillsammans med lärare kunna lägga ett första förband. Samt kunna kortfattat förklara HLR.
Förklarar i text hur buller och ljus kan påverka en. Samt visar hur tunga lyft ska utföras. Med vägledning kunna lägga ett första förband. Samt kunna förklara HLR.
Förklarar i text hur buller och ljus kan påverka en. Samt visar hur tunga lyft ska utföras. Ge exempel på negativa konsekvenser vid icke goda ergonomiska förhållanden. På egen hand lägga ett första förband samt kunna utföra HLR.
Kost och näringslära.
Jag... Förstår och Samt Har vetskap om
Kan berätta om vad kostens olika energiformer är. Hur och vad jag ska äta för att orka arbeta.
Kan med ord och text berätta om vad kostens energiformer är samt andra beståndsdelar. Hur, när och vad jag ska äta för att orka arbeta.
Kan med ord, text och bilder berätta om vad kostens energiformer är samt andra beståndsdelar. Hur, när, vad och varför jag ska äta för att orka arbeta
Bedöma egen förmåga.
Jag... Bedömer
Med enkla ord min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Med enkla ord samt text min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Med ord samt utförlig text min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: