Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämföra länder - en jorden runt resa! 7CD

Skapad 2019-05-09 16:01 i Domnarvets skola Borlänge
En fyra veckors kurs med världsdelar och dess länder samt en avslutande analys med jämförelse av två länder i två olika världsdelar.
Grundskola 7 Geografi
Upptäck världen, dess världsdelar och länder i en geografisk analys. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Innehåll

Planering:

 

Innehåll  

Lektion 1 Måndag 7D/ Onsdag 7C 

Lektion 2 Torsdag 

Lektion 3 Fredag 

V. 1 (19)  

 

 

 Introduktion, geografisk analys, Jordgloben, Pangea, , slutuppgift 

 

V. 2 (20)  

Klimat och vegetationszoner, Topografi, Analysverktyg, Migration, klimat och naturresurser, GIS – koordinatsystem, Slutuppgift 

Europa,  

Afrika, 

Asien 

 

Amerika 

Slutuppgift vid tid 

 

V. 3 (21)  

Oceanien 

Slutuppgift vid tid 

 

Slutuppgift  

Slutuppgift 

V. 4 (22)  

Vernissage 

Kristi Himmelsfärd-Lov 

Kristi Himmelsfärd -Lov 

V. 5 (23) 

 Arbeta med analys/Seterra 

Arbeta med analys/Seterra 

 

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med Jorden och dess geografi och du kommer att få;

-Föreläsningar om de olika Världsdelarna, geografi, befolkning och handel

-Göra små test i form av kryssfrågor eller Kahoot om du lyssnat ordentligt på genomgång samt som repetition

-Göra olika mindre övningar och analyser som främst startuppgifter

-Göra en jämförelse mellan 2 länder i världen och redovisa på en A2 som en affisch

-Göra en analys och jämförelse av de båda länderna

 

Material:

Power Point material

Begreppsordlista

Uppgift Jämföra länder

Boken Utkik s. 189-216 Om de olika världsdelarna

Landguiden.se

Globalis.se 

 

  .

 

 

Elevens mål:  

Du ska kunna namn och läge på världsdelarna, stora länder och städer, sjöar och hav. 

Du ska kunna ange och finna exakta positioner med hjälp av jordens gradnät. 

Du ska veta vilka jordens klimat­ och vegetationszoner är  och var de finns samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. 

Du ska veta lite om hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.  

Du ska veta hur människor samspelar med natur och miljö på olika ställen på jorden. 

Du ska kunna jämför länder med varandra när det gäller storlek, placering, natur, klimat, befolkning, naturresurser 

Du ska kunna de centrala ord och begrepp inom geografiämnet som handlar om kartor, klimat och vegetationszoner.  

Uppgifter

  • Begreppsordlista

  • Inlämning analys

  • Uppgift Jämföra länder

Matriser

Ge
Geografi

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: