Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildkompositioner

Skapad 2019-05-09 16:23 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fotografisk bild
Du ska arbeta med bildkompositioner, hur en bild är uppbyggd.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområdet: Bildkompositioner

Vad?

Vad skall vi arbeta med? 

Fotografera 7 olika bildkompositioner:

 Många fotografer använder nedanstående modeller när de komponerar sina bilder.

● Horisontalkomposition (­-)

● Vertikalkomposition ( | )

● Diagonalkomposition (/, \)

● Cirkelkomposition (O)

● Triangelkomposition (kan vara vilande triangel som står på basen (A) och balanserande triangel som står på spetsen (V))

● Korskomposition (+)

● De korsande diagonalerna (x) Använd de här modellerna i en serie bilder som du kan ta ute, inne eller i studion.

Du kan kalla bildserien för “Kompositionsstudier” och den ska bestå av minst två bild per kompositionsmodell. Du ska fotografera de två i olika miljöer ex. i stan och i naturen. 

 

 

Hur? 

Vi kommer  fotografera på eget arbete ute i fält veckor, ni gör sedan ett dokument som lämnas in på uppsatt tid.

Varför?

Varför är detta viktigt och hur hänger det t ex i hop med examensmålen och kunskapskrav? Vilka kunskaper ska eleverna utveckla?

Viktigt att lära sig hur en bild är uppbyggd för ert fortsatta arbetet med fotograferande.

 

Bedömning?

Hur kommer elevernas kunskaper bedömas? Koppling till kunskapskrav? Hur ska eleverna visa vilka kunskapskrav som bäst motsvarar deras kunskaper?

Görs genom ett inlämnat dokument med alla bildkompositioner där jag bedömer följande delar:

 

 

Uppgifter

 • Bildkompositioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
  Fot  -
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
  Fot  -
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.
  Fot  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  A
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  C
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare. Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: