Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redovisning 2 - beskattning

Skapad 2019-05-09 18:06 i Rodengymnasiet Norrtälje
Skatteplanering är all ekonomisk planering där skatt ingår som en viktig del. Företagen och privata person i Sverige beskattas och därför skyldiga att lämna deklarationer till Skatteverket. Hur beskattas inkomsten? Kan skatteplanera? Det är exempel på frågorna som ska besvaras i den planerligen
Gymnasieskola Företagsekonomi
Beskattning av företag, skatteplanering och ekonomisk planering.

Innehåll

se närmare planering i OneNote Redovisning 2

Beskattning kap.7 - kap. 13

Du visar dina kunskaper genom att lösa uppgifter och/eller skriva ett prov. 
Bedömning: Se matris nedan

Uppgifter

 • Inlämning "Skatteplanera bokslut" - avskrivningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
  För  -
 • Värdering av tillgångar och skulder.
  För  -
 • Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.
  För  -
 • Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.
  För  -

Matriser

För
Redovisning 2 "Skatteplanera bokslut"

E
D
C
B
A
Aspekt 1
Lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
Eleven redogör översiktligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning och beskattning.
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning och beskattning.
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning och beskattning
Begrepp
Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning.
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning.
Aspekt 3
Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.
Dessutom genomför eleven enkla räkenskapsanalyser samt diskuterar översiktligt resultaten. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
Till övervägande del
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning
Till övervägande del
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: