Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2019-05-09 21:53 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete om Forntiden för åk 3.
Grundskola 3 Historia Svenska
Under vårterminen kommer vi att arbeta med Forntiden. Vi kommer att starta med ett besök på Ekehagens forntidsby och sedan lära oss om de olika epokerna; Stenålder, Bronsålder och Järnålder.

Innehåll

Mål för arbetet (kunskapskrav åk 3)

Efter arbetet ska du kunna

 • göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.

 • beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden.

 • beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. 

 • använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp.

 

Du kommer att få

 • Göra studiebesök på Ekehagens forntidsby.
 • Ta del av fakta via filmer, presentationer och texter och diskutera dessa.
 • Presentera det du lärt på olika sätt; text, väggplansch och serie.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: