Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagliga situationer

Skapad 2019-05-10 08:27 i Frösakulls förskola Halmstad
Förskola
Lärandet över hela dagen.

Innehåll

VARDAGLIGA SITUATIONER;

Lärandet sker hela dagen och alla vardagssituationer innebär rika möjligheter till utveckling och lärande för alla barn. För att skapa medvetenhet förtydligar vi vår tanke med olika vardagssituationer och hur det på ett naturligt sätt blir en viktig och genomtänkt del i Ängens planerade verksamhet.

HUR INSPIRERAR VI BARNEN;

Vi inspirerar barnen till att göra egna val. Det är tillåtet att säga nej och bli respekterad för det. Vi samtalar om likheter och olikheter. Vi uppmuntrar barnen till ”goda” handlingar och synliggör normer och värden genom vårt förhållningssätt och arbetar medvetet med vår roll som förebild för barnen.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: