Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 Kap 7 Stora och små tal

Skapad 2019-05-10 09:14 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
När du arbetat med det här området ska du kunna: namnge stora och små tal räkna med stora och små tal skriva stora och små tal med prefix skriva tal i tiopotensform och grunpotensform räkna med tal i tiopotensform och grundpotensform

Innehåll

Tidsperiod: 

v.19-21 

Viktiga begrepp:

 

Prefix

Tiopotens

Potens

Tiopotensform

Bas

Exponent Grundpotensform

Genomförande

 Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du ges möjlighet att titta på filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper via Gleerups portal

Genom gruppövningar resonerar vi kring matematiken samt gör olika arbetsblad.

 

 Syfte och Centralt innehåll:

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: