Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blommor år 1

Skapad 2019-05-10 09:24 i Torsångs skola Borlänge
Eleverna lär sig om svenska blommors namn, livscykel, delar och befruktning.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi studerar några vanliga blommor som vi kan hitta i närområdet under vår och sommar. Vi studerar sambandet i naturen mellan blommor och insekter.

Innehåll

Arbetområde:

Vi arbetar med blommor. Du får lära dig:

 • om några blommor vi kan hitta i närområdet under vår och sommar
 • blommans delar
 • blommans livscykel
 • blommors naturliga miljö, till exempel ängsmark, skogen eller våtmark
 • om blommors befruktning, begreppet pollinisering
 • om Carl von Linné

Mål:

Du ska kunna: 

 • känna igen och kunna namnet på de blommor vi arbetar med
 • blommans delar
 • beskriva blommans livscykel
 • beskriva sambandet i naturen mellan blommor och insekter
 • känna till Carl von Linné

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva sambandet i naturen mellan blommor och insekter
 • kunna beskriva blommors livscykel
 • lära dig namnen på flera blommor och hur de ser ut 
 • beskriva en blommas delar och vad de har för syfte
 • göra undersökningar i naturen
 • berätta något om Carl von Linné
 • dokumentera det du lärt dig

 

Undervisning:

Du får vara ute i naturen och titta efter blommor i deras rätta miljö. Du får leta efter särskilda blommor och sedan ta reda på var de växer och vilka djur som finns i dess närhet.

Du får läsa och söka fakta om olika blommor. Du får lära dig hur de ser ut, var de växer och hur de samspelar med olika insekter. Du får även veta hur människor använt olika växter och om hur de fått sina namn.

Du får veta vem Carl von Linné var och vad han gjorde.

Vi tittar på filmer.

Du skriver och ritar det du lär dig en blomhäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: