Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria medeltiden

Skapad 2019-05-10 09:35 i Vallåsskolan Halmstad
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 7 Svenska
Medeltiden beskrivs ofta som en mörk tid. En tid där religionens utbredning och makt satt tydliga avtryck. Avtryck som gett utrymme till andra att fånga upp. Dantes Alighieris berättelse Den gudomliga komedin förklarar vad som händer syndare efter döden och har inspirerat eftervärlden både i litteratur och film. Medeltiden rymmer även en viktig litterär skatt från Island, den poetiska Eddan, en våldsam och dramatisk skapelseberättelse. Njals saga är ytterligare en. För den som föredrar lite mer kärlek och romantik är det kanske riddarromanerna som lockar till läsning som exempelvis berättelsen om Tristan och Isolde.

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

    Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och anlysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • skönlitteratur  som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. lyrik, dramatik, sagor och myter.

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att:

 • se på filmer bl.a. från Studi.se
 • arbeta med frågor till filmerna på Studi.se.
 • ta del av gemensamläsning om  epoken i Svenska Direkt 8
 • texter: läsa, analysera och diskutera utdrag ur några texter
 • reflektioner och diskussioner i  par/mindre grupper EPA
 • läsa/analysera: skriva reflektioner kring textutdrag, göra koppling mellan författaren/epoken och verket

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • välja lässtrategier utifrån olika texttyper/ läsa och förstå texter
 • analysera textutdrag och resonera kring budskap
 • föra resonemang och drar slutsats om hur ett verk har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang som det skrivits i.

     Tidsperiod

        v.19-21

     Läromedel

 • Studi.se
 •  Svenska Direkt 8

Matriser

Sv
Svenska - matris åk 7-9

Följande förmågor ligger till grund för kunskapskraven i svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Krav för E
Krav för C
Krav för A
Läsförmåga
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med flyt** genom att, på ett **i huvudsak fungerande** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse 1
Den yttre handlingen
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll med **viss** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **relativt god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god** läsförståelse.
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god** läsförståelse.
Läsförståelse 2
Den djupare handlingen: tema, budskap, egna reflektioner
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om **tydligt framträdande budskap** i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Litteraturkunskap
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan föra **enkla** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **till viss del** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra **utvecklade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **relativt väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: