Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg åk 8

Skapad 2019-05-10 10:19 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Färglära Omättade/Mättade Komplementfärger
Grundskola 5 – 6 Bild
Färg kallas också kulör. Med gouachefärg kommer du att få träna på hur materialet och primärfärerna blandas. Du kommer också att träna på att arbeta noggrant och att med hjälp av förvalda linjer och former själv vidareutveckla en bild.

Innehåll

Varför arbetar vi med färglära?

Färgläran är en av grunderna för att kunna skapa och samtala om bilder. När vi arbetat med färgläran så lär eleverna sig tekniken med att hantera en pensel och att blanda färger . De tränar upp färgseendet då vi jobbar med olika nyanser och färgblandningar. Kunskapen om färg öppnar möjligheter för att sätta ord på färg i bildsamtal och analys . Färgläran ligger som grund för de flesta konstnärliga yrken både inom design och hantverk.

 

 

Det här kommer jag bedöma i ditt arbete....

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att hantera tekniker, verktyg och material inom området gouache, samt med verktyget pensel. Graden av självständighet, initiativförmåga kommer också att bedömas. Att ha egna idéer för att laga ett konstverk kommer också att vara viktigt. Dessutom behöver ordförrådet alltid förstärkas. Det bedöms i att kunna prata om bilder.

 

 

Matriser

Bl
Bedömning av färglära och laga konstverk

Skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material

på väg
E
C
A
Framställa bilder
Du har ännu inte skapat bilder som berättar om något
Du kan skapa bilder med viss hjälp och målningen som du har lagat är klar. Den som tittar på din målning förstår vad den handlar om.
Du kan skapa **utvecklande** bilder som berättar och visar vad som händer i bilden. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett **bra** sätt.
Du kan skapa **välutvecklade** bilder som berättar och visar vad som händer i bilden. Det finns en stämning. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett **mycket bra** sätt.
Tekniker, verktyg & material
gouache, materialvård
Ännu har du inte visat att du kan hantera material och tekniker.
Du kan använda penseln på ett **ganska bra** sätt. Du prövar på ett **ganska bra** sätt hur den kan användas för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda penseln på ett **varierat** och **bra** sätt. Du prövar på ett **bra** sätt hur den kan användas för att skapa olika uttryck i dina bilder.r.
Du kan använda penseln på ett **varierat** och **mycket bra** sätt och med **många idéer**. Du prövar på ett **mycket bra** sätt hur den kan användas för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
Färgblandning
Du har ännu inte visat de kunskaper som behövs för att sätta ihop färg och form.
Du kan sätta ihop former,Färger och bildkompositioner på ett **ganska bra** sätt i dina bilder
Du kan sätta ihop former,Färger och bildkompositioner på ett **bra** sätt i dina bilder
Du kan sätta ihop former,Färger och bildkompositioner på ett **mycket bra** sätt i dina bilder
Formulera & välja handlingsalternativ
Du arbetar aktivt, tar egna initiativ, frågar kamrater om läraren är upptagen och försöker lösa dina uppgifter självständigt.
Under lektionerna har din arbetsaktivitet inte fungerat på ett sådant sätt att dina arbeten blivit klara.
Du kan **hjälpa till** med att **ge förslag** på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder **går framåt**.
Du kan **ge förslag** på och **välja** arbetssätt som **efter någon förbättring** gör att ditt arbete med att skapa bilder **går framåt**.
Du kan ge **förslag på** och **välja** arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder **går framåt**.
Ge omdömen om arbetet
Skriva reflektioner som finns i din bildportfölj
Du har ännu inte skrivit en reflektion om dina arbeten
Du kan ge **enkla** omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett **enkelt** sätt i ditt bildarbete
Du kan ge **utvecklande** omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett **utvecklat** sätt i ditt bildarbete
Du kan ge **välutvecklande** omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett **välutvecklat** sätt i ditt bildarbete
Beskriva
Kunna använda ord och begrepp som har med ämnesområdet att göra
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om material, tekniker och verktyg som vi arbetat med. du har ej heller visat att du förstår begreppen uttryck, innehåll och funktion
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett **enkelt** sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett **ganska bra** sätt
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett **utvecklat** sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett **bra** sätt
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett **utvecklat** sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett **mycket bra** sätt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: