Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hålla låda 8D1

Skapad 2019-05-10 10:25 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En kurs som behandlar bl a kroppsspråk, retoriska figurer och hur man skriver och framför ett tal.
Grundskola 9 Svenska
Hålla tal: hyllning, informerande eller argumenterande

Innehåll

Syfte

Vi jobbar med retorik för att ge eleverna insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära oss grunderna för hur man skapar och framför ett bra tal.

Konkretisering

Vi går igenom vilka hjälpmedel man kan ta till för att "klä" sitt tal.  Genom att bl a studera kända talare hämtar vi information om hur man kan använda sig av kroppsspråket och rösten.

Undervisning

Eleverna får hantera olika talsituationer. Vi läser om olika retoriska figurer. Vi ser en instruktionsfilm om hur man på bästa sätt använder kroppen och rösten för att förmedla ett budskap. Vi "brainstormar" tillsammans och kommer fram till olika intressanta talsituationer. Eleverna skriver, redigerar, tränar och framför ett eget tal.

Bedömning

Kvaliteten på dessa färdigheter bedöms i bedömningsmatrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Retorik - konsten att hålla tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll:
Budskapet når fram. Antydan till röd tråd. Kunde varit mer anpassat till given talsituation.
Budskapet når fram.Relevant och passande innehåll. Röd tråd finns. Väl anpassat till given talsituation.
Mycket tydligt budskap. Tydlig röd tråd från start till slut. Mycket väl anpassat till given talsituation. Mycket välkomponerat innehåll.
Språk:
Använder ganska enkelt språk. Använder inga eller få retoriska figurer. Enkelt ordförråd.
Språket är varierat. Använder retoriska figurer. Bra ordförråd. Bra säkerhet och gott flyt.
Stor språklig variation. Använder passande retoriska figurer. Mycket bra ordförråd. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerat tal.
Kroppsspråk:
Använder lite kroppspråk. Aningen stelt(onaturligt).
Använder ett bra kroppspråk. passande för den givna talsituationen. Naturligt.
Använder kroppspråket på ett mycket bra sätt. Väl anpassat för given talsituation. Naturligt och följsamt. Binder publiken med kroppspråket och tar över "scenen".
Röst:
Fungerar inte perfekt för talsituationen Variation behövs.
Tydlig och passande "talarröst".
Mycket bra inlevelse. God variation och mycket passande för given talsituation. Har lyssnaren i ett grepp.
Publikkontakt:
Har i viss mån kontakt med publiken men är i övrigt bunden vid text.
Har god kontakt med publiken.
Har mycket god kontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: