Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykelanalys

Skapad 2019-05-10 15:04 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola F
Livscykelanalys ”Från råvara till färdig produkt, …och sen då?”

Innehåll

 

Uppgiften är att du ska följa ett ämne från råvara till den färdiga produkten. Du börjar med att välja en produkt, sedan är det bara att ta reda på vilken/vilka råvaror som ingår och vad som krävs för att det ska bli en färdig produkt. Men det är också viktigt att ta reda på vad som händer med produkten när den är färdiganvänd. Det är viktigt att hela tiden tänka på sambandet mellan natur, människa och samhälle.

 

Du ska göra följande:

  • En enkel skiss över processen som krävs för att få en färdig produkt

  • Lämna in en uppsats där du beskriver detta

  • Fyller i och dokumenterar i din planering.

  • Ska kunna berätta om din produkt inför några klasskamrater och diskutera dess för- och nackdelar samt hur den har påverkat miljö, samhälle och individens livsvillkor.

 

Formalia

Framsida: här ska ditt namn, klass och vad arbetet heter stå

Innehållsförteckning: alla rubriker (och underrubriker) ska stå där och vilken sida som de börjar på. Tips är att du låter Word göra innehållsförteckningen, det går om du använder de färdiga rubrikerna.

Inledning: en kort presentation av arbetet, ska locka läsaren till att fortsätta läsa.

Faktaavsnitt: här presenterar du all fakta och du väljer lämpliga rubriker (använd gärna underrubriker)

Slutsats och diskussion: här ”knyter du ihop säcken” och presenterar allt som inte är fakta och dina egna åsikter och tankar.

Källförteckning: här skriver du vart du har fått din information ifrån, det kan t ex vara

Böcker: boktitel, författare, tryckår och förlag

Internet: sidans namn, hela sidans adress och besöksdatum

(OBS! Du får inte skriva sökmotorsnamn t ex google)

 

Tidskrifter: tidningens namn, artikelns namn, författare, tryckdatum/nummer och år

 

Matriser

Livscykelanalys

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Resonemang kring tekniska lösningar
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknikutveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: