Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för Pedagogisk planering Friskolan Metis 2016/2017

Skapad 2011-08-19 13:50 i Friskolan Metis Grundskolor
LPP-mall för Metis med korta förklaringar till vad som ingår under rubrikerna
Grundskola F – 9

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Koppla de mål i syftet (grönmarkerat i kursplanen) till arbetsområdet. Glöm inte att titta på de övergripande målen.

Ur Central innehåll

Koppla de mål ur Centralt innehåll till arbetsområdet.

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

Ett förtydligande om vad eleven kommer att få möjlighet att utveckla. (Ex.vis Idrott - skriva hälsodagbok, eleven får då möjlighet att reflektera över samt på olika sätt utveckla sin fysiska förmåga)

Bedömning

Vad kommer vi lärare att bedöma, klargöra för eleven vad de förväntas visa att de kan efter arbetsområdet

Undervisning

Vad kommer undervisningen att behandla, vilka moment kommer ingå i arbetsområdet för att eleverna ska kunna uppnå målen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: