Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans kroppsdelar och sinnen

Skapad 2011-08-19 15:51 i Kumla skola Tyresö
Människans kroppsdelar och sinnen.
Grundskola 1 – 3 Biologi
Människans kroppsdelar och sinnen.

Innehåll

Människans kroppsdelar och sinnen

Du kommer att få lära dig namnen på olika kroppsdelar och hur de fungerar.

Du kommer att få lära dig om vad kroppen behöver för att må bra.

Du kommer också att få lära dig om hur våra sinnen fungerar. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer att arbeta mycket praktiskt men även teoretiskt. Stora delar av detta område kommer att genomföras ute.Vi kommer att arbeta i ett arbetshäfte, leka lekar, titta på filmer och experimentera kring sinnena. Vi kommer att arbeta både inomhus och utomhus

5. Bedömning

Du ska under detta arbetsområde skriftligt eller muntligt kunna visa att du kan människans kroppsdelar och deras funktioner. Du ska kunna människans fem sinnen och med dem få olika upplevelser. Upplevelserna får du genom delaktighet under lektionerna.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3

Matriser

Bi
Tyresö Biologi år 1-3

Kunskapskrav år 3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer
Kropp och hälsan
Eleven berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: