Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem? Vårt värdegrundsarbete

Skapad 2019-05-10 17:46 i Lergöken Sjöbo
Förskola

Innehåll

1 -Riktning, utifrån och med barnens lärande i fokus

Syfte

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Målkriterier -Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?
Barnen kan dela med sig under hela dagen
Barnen kan själv lösa konflikter
De yngsta barnen tar kontakt med de andra barnen

Nuläge -Var befinner vi oss?

Svårt att sätta sig in i andras situation
Svårt att dela med sig
Svårt att samarbeta
Leken avbryts ofta för att man vill ha samma sak

 

2 -Barnens nyfikenhet och intresse
Nyfikenhet och intresse -Vad visar barnen nyfikenhet och intresse för? Hur visar det sig?

 

Barnen visar intresse för djur i olika sammanhang. Efter en introducering av den första boken i Vem-serien intresserar sig majoriteten av barnen i gruppen främst för det karaktärerna gör som inte är snällt, till exempel när katten bits, samt deras känslor, som när de blir ledsna och sedan glada. Barnen uttrycker det som händer i boken samt benämner och imiterar känslor.

 

3 -Undervisning

Planering av genomförande -Hur lägger vi upp vår undervisning? Vilka metoder väljer vi?

Våra val i vår undervisning baseras utifrån våra riktlinjer i vår läroplan.
Arbetslaget ska se till att…

 

Normer och värden:
Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
Barnen får utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

Omsorg, utveckling och lärande
Barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Barnen får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,


Hur - Vi delar upp oss i mindre grupper, två eller tre när tillfälle ges. Skrivs i den pedagogiska dokumentationen. Vi delar även upp oss så mycket som är möjligt den övriga tiden i verksamheten förutom själva projekttiden, för att varje barn ska ges mer tid och utrymme under hela dagen.

Vad - Vi planerar undervisning och aktiviteter där barnens samarbete, samspel och förmåga att lösa konflikter utmanas. Vi använder oss av Stina Wirséns material, karaktärer och situationer som utspelar sig som utgångspunkt, då dessa fångar barnens intresse och uppmärksamhet.

När - Planeras i den pedagogiska dokumentationen

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: