Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion-Kristendomen

Skapad 2019-05-10 19:13 i Svaleboskolan 4-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

LPP Kristendomen

 

 

Ämnesspecifik förmåga

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Bedömning

Undervisning

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar


Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

 

 

 

 

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunde

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Läraren tittar på..

.. hur eleven bidrar i diskussioner och grupparbeten.

.. hur eleven tar till mig information via genomgångar, filmer och läsning

.. hur väl eleven känner till betydelsen av de olika begrepp vi arbetat med.

.. Prov/test

Undervisningen kommer bestå av:

-Genomgångar

-Diskussioner

- Läsning

- Film

- Skriva och förklara

- Bildstöd

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: