Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EU

Skapad 2019-05-11 17:35 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Period med arbete om EU

Innehåll

 

 

Intro:
 
Kollektivet – Rollspel om hur EU-fungerar

 

 

Lektion 1-6

Film så funkar EU

 

Genomför minst 2 olika valkompasser så ni är förberedda på EU-skolvalet
https://valkompassen.svt.se/

https://www.aftonbladet.se/valkompassen/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=6973875

 

Kolla igenom filmerna från UR för att få en större förståelse

 

Grundläggande frågor:

EU på 10 minuter – PP genomgång sedan svara på frågorna

 

Frågor till EU på 10 minuter

 1. Hur många medlemsländer har EU och vilka är dom?
 2. Ge exempel på vad EU sysslar med
 3. Vad sysslar inte EU med?
 4. Hur mycket pengar betalar Sverige till EU varje år och hur mycket får vi tillbaka?
 5. Hur går det till när EU beslutar?
 6. När och varför bildades EU?
 7. Hur kan du påverka beslut i EU?

  

Svar på dom här frågorna och lämna in dem till mig.  Alla svar finns i häftet ”EU på 10 minuter”. https://eu.riksdagen.se/siteassets/8.-global/ladda-ner-och-bestall/pdf/eu-pa-10-min-2019.pdf

  

Slutuppgift:

Varför eller varför inte ska

 • Finans - kostnader

 • Arbete

 • Makt

 • Frihet

 Vilka positiva saker finns med EU?

 • För dig

 • För Sverige

 Vilka negativa saker finns med EU?

 • För dig

 • För Sverige

   

   

Uppgifter

 • EU på 10 minuter

 • EU - Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: