👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk/ matematik, avd. Arken (numera Bojen ht-19)

Skapad 2019-05-11 21:13 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syftet: Utveckla förmågan att använda Stopp-tecken för att sätta gränser och förbygga konflikter. Utveckla förmågan att använda begreppen första, andra, get, stark, röd och blå för att kommunicera med andra.

Innehåll

Ansvariga: Agnes, Nhung, Amina

Material: Böckerna "Säg Stopp" och "Petters fyra Getter", Ipad, barnens teckningar med Stopp-tecken, och Lego 

 

Tisdag    2019 05 13

Vi visar barnens teckningar med stopp-tecken och leder diskussioner t ex Vad tecknen heter, samt hur, när och värför de ska använda dem.

Hela barngruppen lyssnar på bocken "Säg Stopp" på svenska och med hjälp av Pollyglutt.

Vi delar sedan upp barnen i mindre grupper där med hjälp av pedagogoer och pollyglutt ska lyssna på boken "Säg Stopp"  på somaliska, arabiska och tigrinska med hjälp av pollyglutt.

Barnen och pedagoger visar och motiverar barnen att använda Stopp-tecken i olika situationer för att förbygga och hantera konflikter.

 

Onsdag    2019 05 14  

Vi börjar samlingen med att presentera och leda ett pedagogiskt samtal om dessa figurer, färgen röd och blå samt ordningstalet först som finns i boken om "Petters fyra getter".

Vi läser bocken "Petters fyra getter" för barnen med hjälp av Pollyglutt.

Barnen får en och en välja ett kort som föreställer begreppen andra, get, blå, stark och siffran två. Sedan uppmuntrar vi dem att försöka att förklara för andra barnn i gruppen vad kortet föreställer.

Sedan ska treåringarna leka färgjakten inne på avdelningen för att upptäka saker med röd färg. Leken avslutas med att varje barn hittar och tar med sig tre saker med röd färg till återsamlingen som de visar och förklarar för varandra om vad sakerna heter och hur de används.

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016