👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden HT20

Skapad 2019-05-12 14:12 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en tankeresa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer att göra en resa genom våra grannländer och utforska Norden.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar.

I ämnet geografi kommer du lära dig om naturlandskap, kulturlandskap, naturtillgångar, geografiska ord och kartor.

I ämnet historia kommer vi att titta på delar av den gemensamma historia som delas av de nordiska länderna.

 

Hur ska vi arbeta? 

 • delta i genomgångar, samtal och diskussioner;
 • se filmer om de nordiska länderna;
 • titta på tv-serien Geografens testamente, 10 avsnitt;
 • till varje avsnitt finns arbetsuppgifter som du kommer att arbeta med;
 • arbeta med atlasen och blindkartor;
 • göra skriftliga läxförhör och test;
 • söka, jämföra och sammanställa information från olika källor (faktaböcker, uppslagsverk, Internet);
 • göra ett grupparbete om ett land i Norden som ska presenteras i en pizzakartong

 

Vad och hur kommer du att bedömas?

 • Nordens länder: Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
 • Huvudstäder i Norden: du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden. 
 • Folkmängd: Fördelningen av Nordens befolkning.
 • Hur styrs landet? (Monarki/republik?)
 • Ord och begrepp: Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi (t.ex. klimat, väderstreck och naturlandskap).
 • Kunna använda kartor av olika slag och använda en kartbok.
 • Kunna göra enkla jämförelser mellan länderna (hur stora är länderna jämfört med Sverige, folkmängd jämfört med Sverige, hur skiljer sig naturlandskap åt i de olika länderna (t.ex. berg, slätt, platt, kust, öar, skog, åkrar, sjöar, fjordar).
 • Kunna förklara viktiga begrepp som t.ex. topografiska/tematiska kartor,  ekvatorn, breddgrad, längdgrad, naturlandskap, kulturlandskap, naturresurs, högland, lågland, m.ö.h., km2,  böljande landskap, glesbefolkat, tättbefolkat, monarki, republik, självstyre, Golfströmmen, exportera, importera, flack, fjord, fjäll, vik, myr,  norrsken, halvö, vulkan glaciär, ås, kargt, dal.  

Bedömningen kommer att ske genom

 • observationer under lektionerna beträffande ditt deltagande i det muntliga under lektionerna samt hur du utför dina skriftliga uppgifter;
 • skriftligt prov;
 • bedömning av arbetet med ett av Nordens länder.
 

Uppgifter

 • Norden i en pizzakartong

 • Norden i en pizzakartong

 • Powerpoint Norden

 • Boken om Norden

 • Powerpoint Norden

 • Boken om Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Norden åk 5

Norden

 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
På väg att nå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi
Du ska veta namn och läge på, viktigare öar, hav, och berg i Norden samt kunna placera ut dem på en konturkarta över Norden. Du ska veta läge på Nordatlanten och Skanderna.
Du kan med viss hjälp några namn och läge på viktigare öar, hav och berg i Norden. Du kan med viss hjälp placera ut några av dem på en karta över Norden. Du kan med viss hjälp placera ut Nordatlanten och Skanderna på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden. Du kan med säkerhet placera ut Nordatlanten och Skanderna på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om Nordens geografi. t. ex. topografiska/tematiska kartor, ekvatorn, breddgrad, längdgrad, naturlandskap, kulturlandskap, naturresurs, högland, lågland, m.ö.h., km2, böljande landskap, glesbefolkat, tättbefolkat, monarki, republik, självstyre, Golfströmmen, exportera, importera, flack, fjord, fjäll, vik, myr, norrsken, halvö, vulkan glaciär, ås, kargt, dal.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande/ ett väl fungerande sätt.