Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem gympa (FRIPP)

Skapad 2019-05-12 21:45 i Ingaredsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Under hösten kommer vi att ha fritidsgympa.

Innehåll

 

Syfte, generativ frågeställning 

Vi vill att eleverna ska träna på dessa: 

Rörelse, motorik, samspel, samarbete, turtagning. 

För att fungera i samhället. Hälsosam livsstil. 

 

 Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 

  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Natur och samhälle

  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

  • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

 

Inför utvärdering

 Bättre samarbete, lyssna bättre, vi ser om eleverna har blir mer delaktiga.

Aktivitet

 Två dagar i veckan kommer vi erbjuda gympasalen, vi börjar med en gemensamlek, där vi pedagoger leder leken för att lära eleverna olika lekar. Efter den gemensamma leken är slut kommer eleverna få välja fritt i gympasalen, tex använda redskap, bygga hinderbana, spela bollsporter. 

 

 

Dokumentation och uppföljning

 Vi följer upp på planeringar hur veckans gympa har varit och pratar med eleverna vad de tycker.

Gör anteckningar under terminen och en stor utvärdering vid slutet av terminen. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: