Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och historiebruk

Skapad 2019-05-13 10:33 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Historia
I detta arbetsområde är målet att du ska få en förståelse för historiska källor, kunna granska dem genom att använda källkritik samt förstå hur vi har använt och använder historia i samhället

Innehåll

Vad?

Centralt innehåll:

 •  Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial.
 • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.

 

Varför?

I detta arbetsområde är målet att du ska få en förståelse för historiska källor (historiskt källmaterial), kunna granska dem genom att använda källkritik samt förstå hur vi har använt och använder historia i samhället.

 

Hur?

Planering av arbetsområde

 
 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

V. 36

Fre

Kunna förstå, använda och bedöma källor utifrån källkritik

Genomgång av källkritik och tolkning av källor

Arbeta med uppgift - coldcase

V. 37

Fre

Kunna förstå, använda och bedöma källor utifrån källkritik

Fortsättning övningar källkritik, brev

V. 38

Fre

Kunna förstå, använda och bedöma källor utifrån källkritik

Kunna förstå hur vi använder historia i vardagen

Konspirationsteorier
Genomgång: Vad innebär historiebruk? övningar.

Arbeta självständigt och diskutera i grupp

V. 39

Fre

Kunna förstå hur vi använder historia i vardagen

Fortsätta arbeta självständigt och diskutera i grupp

V. 40

Fre

Studiedag

 

V. 41

Fre

Förstå hur den eurocentriska epokindelningen ser ut och därmed få en överblick av historien (för att kunna jämföra med andra världsdelars epokindelning)

Genomgång epokindelning i historia – vad? Hur? Varför?

Arbeta kort med uppgifter

Få ut ”instuderingsfrågor” inför test/provV. 42
Fre

Reflektera över vad du lärt dig och hur du kan förbättra

Arbeta inför prov, öva genom att göra uppgifter, se instuderingsfrågorna samt läsa i boken

Vi repeterar begrepp

V. 43
Fre

Visa vad du lärt dig under området, samt analysera, se samband och dra slutsatser kring olika begrepp kopplat till källkritik och historiebruk

Test/Prov källkritik och historiebruk

 
Exempel på inlärningsstrategier för arbetsområdet

Aktivt använda aktuella begrepp, de källkritiska kriterierna, kvarleva, berättande källa samt olika historiebruk

Använda och läsa i boken efter genomgånget område

Träna på övningsuppgifter som getts ut

Bedömning? 

Se kunskapskraven, som vi testar i detta område, under matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  His  -
 • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.
  His  -

Matriser

His
Källkritik och historiebruk

E
C
A
Källkritik
Kunna förklara vad en källa kan vara samt använda något eller flera källkritiska kriterier när källorna granskas
 • His  -
 • His  -
 • His  E
 • His  C
 • His  A
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Historiebruk
Kunna förstå på vilka olika sätt och varför historia används/har använts
 • His  -
 • His  E
 • His  C
 • His  A
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: