Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska system: demokrati och diktatur

Skapad 2019-05-13 11:08 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola
Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur politiska system, exempelvis hur olika demokratier och diktaturer fungerar, förstå hur medborgare påverkas och påverkar dessa system och känna till de rättigheterna som folk har i olika system.

Innehåll

Vad?

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur politiska system, exempelvis hur olika demokratier och diktaturer fungerar, förstå hur medborgare påverkas och påverkar dessa system och känna till de rättigheterna som folk har i olika system.

Hur?

Planering av arbetsområde

 

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

v. 4
Fre

Introduktion + övning

Vad är en demokrati och diktatur?

Demokratier och diktaturer  + diskussion

V. 5
Mån

forts. demokrati och diktatur

Vilka valsystem finns inom olika politiska system?

Hur fungerar Sveriges demokrati i praktiken? partiernas ideologier

Politiska system forts.
Värderingsövning

partierna

V. 5
Fre

Ev. forts. valsystemet/partierna
Hur ser media ut i dessa system?

Forts.

Demokrati/diktatur & media

Filmklipp+ uppg

V. 6
Mån

Regering riksdag kommun landsting – hur skapas lagar och hur går det till?

Uppgift + diskussion valet 2018

V. 6
Fre

Hur fungerar Europeiska unionen?

Hur kan vi påverka politiska system?
Vilka problem och hot finns inom de olika politiska systemen

EU + klipp + Hur kan vi påverka EU, regering/riksdag, kommun, landsting?

Gemensam genomgång och eget arbete
Få ut “instuderingsfrågor”

V. 7
Mån

Forts. påverkan medborgareForts. kort hur kan medborgare påverka i olika diktaturer?
Diskussion och inför prov

V. 7
Fre

Visa vad du lärt dig under kursen, samt analysera, se samband och dra slutsatser kring olika politiska system; demokrati och diktatur

Examination: Prov

Bedömning? 

Se kunskapskrav, i detta arbetsområde, under matris.

Matriser

Politiska system: demokrati och diktatur

E
C
A
Samhällets organisation
Kunna förklara och förstå hur samhällens politiska system (demokrati och diktatur) är uppbyggda, utifrån relevanta begrepp
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Analys likhet/skillnad
Kunna förklara och analysera olika politiska system, ex. skillnader och likheter, för och nackdelar, samt dra slutsatser utifrån detta.
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
Påverkan samhället/individer
Kunna ge exempel på hur dessa politiska system påverka medborgare men även hur medborgare kan påverka systemen.
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: