Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BARISTA

Skapad 2019-05-13 11:09 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Dryckeskunskap
Eleven ska få kunskap om kaffets historia, odling, tillverkningsmetoder, kunna rosta, ha kunskap om olika bryggmetoder, karaktärer och hur dessa faktorer påverkar slutproduktens kvalitet och pris.

Innehåll

 

Planering av arbetsområde:

Eleven ska få en faktakunskap om kaffe, kunna rosta, ha kunskap om bryggmetoder och kunna hantera de olika varianterna.

 

TID

Preliminär tidsplanering

Det här ska vi lära/Centralt innehåll.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Lektion

v.35

Få en inblick i de olika delarna i kursen.

Utlämning av Kaffebok.

Information.

Introduktion av kursens olika delar och målbilder. (innehåll, kriterier, mål) Film

Lektion

v.36 - 40

Lyckas med kaffet,  Barista

Olika kaffevarianter Bakgrund om kaffe

3 kaffebönor.

Kaffelexikon. Fackspråk

Kaffets historia.

Vägen till Sverige

Film, Praktisk genomgång av espressomaskin och kaffemal.

Vi går igenom de vanligaste kaffesorterna.

Faktainhämtning genom kaffebok

Provning

Prov

Lektion

v. 41 - 46

Kaffets biologi och kemi

Från röd kaffefrukt till färdigt svart kaffe

Kaffeodling och förhållanden som påverkar kaffet. 

Hur kaffet förädlas och utvecklas genom olika processer.

Film, faktainhämtning genom kaffebok

Provning

Prov  

Lektion

v.47 - 49

Svenska kända kafferosterier

Eget arbete med rosteri.

Presentation för gruppen.

Provning

Lektion

v. 50 - 2

Miljö och etikarbete med kaffe  

Film om olika typer av certifiering av kaffe. Studier i kaffeboken

Provning

Lektion

v. 3 - 4

Kaffets utveckling.

från röd frukt till svart kaffe

Lära oss hur kaffebönan hanteras i olika områden på olika sätt. Film/ Studier i kaffebok.

Provning

Prov

Lektion

v. 5 - 8

Bryggmetoder

Vi lär oss att hantera de olika metoderna för att brygga kaffe

Lektion
v. 9 - 11

Rosta kaffe

Arbete med olika bryggmetoder med egna bönor

Hantera en grön kaffeböna till den är färdigrostad. Rosta till olika rostningsgrad. Brygga kaffe från egna rostade bönor och jämföra resultat med de övriga i gruppen.

Provning

Lektion

v.12 - 14

Övrig fakta om kaffe. Traditioner

Vi jobbar med kaffets traditioner i världen, vi går igenom hur olika det ser ut.

Provning 

Lektion

v.15 - 16

Baristakunskaper

Prov

Arbete med skumning, olika bryggmetoder. Test

Provning

Lektion

v.17-21

Repetition och kompletteringar.

Vi repeterar  och kompletterar det som behövs.

Provning

Lektion

v. 24

Summering och avslut av kurs

Avslutande diskussion av kursen. Utvärdering.

 

 

 

 


 

   

 

Uppgifter

 • PROV FRÅN RÖD FRUKT TILL SVART DRYCK

 • ROSTA KAFFE HEMMA

 • Så lyckas du med kaffet!

 • SÅ HÄR ROSTAR VI KAFFE!

 • LATTE ART

 • KAFFESEDER VÄRLDEN ÖVER

 • TEETS HISTORIA

 • TE

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Drycker inom valt specialiseringsområde: deras råvaror, odlingsområden, ursprung, framställningsmetoder, karaktär, tillverkningsprocesser och användningsområde. Hur dessa faktorer påverkar slutproduktens kvalitet och pris. Exempel på specialiseringsområden kan vara kaffe, öl, champagne, barteknik, viner från olika delar av världen, vintillverkning och vinprovning.
  Dry  -
 • Trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde.
  Dry  -
 • Påverkan från olika kulturer inom valt specialiseringsområde.
  Dry  -
 • Yrkesmässiga och experimentella metoder och tekniker inom valt specialiseringsområde.
  Dry  -
 • Material, redskap och utrustning för arbete med drycker.
  Dry  -
 • Hygieniskt, ergonomiskt och säkert arbetssätt.
  Dry  -
 • Provningsmetoder och sensorik.
  Dry  -
 • Identifiering och bedömning av dryckers kvalitet.
  Dry  -
 • Utformning av dryckeslistor inom valt specialiseringsområde.
  Dry  -
 • Kundbemötande och fackspråk.
  Dry  -

Matriser

Dry
BARISTA

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kaffets ursprung (historia), odling, odlingsområden och råvara
Elevens kunskap om kaffets ursprung och odling
 • Dry  -
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva kaffets historia, odling, odlingsområden och råvara översiktligt
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva kaffets historia, odling, olika odlingsområden och råvara utförligt
Jag kan på ett utförligt och ingående sätt beskriva kaffets historia, odling, olika odlingsområden och råvara utförligt och nyanserat
Kaffets framställning.
Elevens kunskap om framställning av kaffe
 • Dry  -
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och utveckla kaffets råvara genom rostning Översiktligt
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva och utveckla kaffets råvara genom rostning Utförligt
Jag kan på ett utförligt och ingående sätt beskriva och utveckla kaffets råvara genom rostning Utförligt och nyanserat
Kaffets materiel och utrustning.
Elevens kunskaper om hantering och rengöring av utrustning
 • Dry  -
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva kaffets utrustning och har godtagbara kunskaper hur man använder och rengör utrustningen Översiktligt
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva kaffets utrustning och har goda kunskaper hur man använder och rengör utrustningen Utförligt
Jag kan på ett ingående och utförligt sätt beskriva kaffets utrustning och har mycket goda kunskaper hur man använder och rengör utrustningen. Utförligt och nyanserat
Kaffeprovningar, sensorik, identifiering och bedömningar av kaffets kvalitet.
Elevens kunskaper om provning, och dess inverkan på sinnena.
 • Dry  -
 • Dry  -
Jag kan på ett enkelt sätt utföra en provning med hjälp av min lärare. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och bedöma kaffet vid provningar och tester. Viss säkerhet
Jag kan på ett utförligt sätt utföra en provning efter diskussion med min lärare. Jag kan på ett utförligt beskriva och bedöma kaffet vid provningar och tester. Utförligt
Jag kan på ett utförligt sätt självständigt utföra en provning Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och bedöma kaffet vid provningar och tester. Utförligt och nyanserat
Utformning av dryckeslista för kaffe, te samt kundbemötande och fackspråk.
Kunskap om dryckeslistor och fackspråk
 • Dry  -
 • Dry  -
Jag kan på ett enkelt sätt utforma dryckeslistor med hjälp av min lärare, och beskriver fackspråk på ett enkelt sätt. I samråd och viss säkerhet
Jag kan på ett utförligt sätt utforma dryckeslistor efter diskussion med min lärare, och beskriver fackspråk på ett utförligt. Efter samråd och viss säkerhet
Jag kan på ett utförligt sätt efter diskussion med min lärare utforma dryckeslistor och beskriver fackspråk på ett kunnigt och utförligt sätt. Efter samråd och säkerhet
Yrkesmässig tillverkning av kaffedrycker.
Kunskap om tillverkning av kaffedrycker
 • Dry  -
 • Dry  -
 • Dry  -
Jag kan på ett enkelt sätt tillverka kaffedrycker med hjälp av min lärare. I samråd och visst handlag
Jag kan på ett utförligt och bra sätt tillverka kaffedrycker efter diskussion med min lärare. Efter samråd och gott handlag
Jag kan på ett utförligt och med mycket god kunskap, tillverka kaffedrycker efter diskussion med min lärare. Efter samråd och mycket gott handlag
Hur kulturer och seder i världen ser ut, och dess påverkan på kaffets utveckling
Kunna beskriva trender, seder och traditioner
 • Dry  -
 • Dry  -
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva trender, seder, traditioner och påverkan på kaffe kulturen översiktligt
Jag kan på ett kunnigt sätt beskriva trender, seder, traditioner och påverkan på kaffe kulturen Utförligt
Jag kan på ett kunnigt och mycket säkert sätt ingående beskriva trender, seder, traditioner och påverkan på kaffe kulturen Utförligt och nyanserat
Hygien, ergonomi och säkert arbetssätt
Färdigheter i att jobba hygieniskt, ergonomiskt och säkert
Utför mitt arbete på ett enkelt och hygieniskt sätt, i samråd med lärare. Sköter om och använder ändamålsenliga kläder. Vårdar och sätter upp mitt hår. Tillfredställande
Utför mitt arbete med städning på ett omsorgsfullt, bra hygieniskt sätt, efter samråd med lärare. Sköter om och använder ändamålsenliga kläder. Vårdar och sätter upp mitt hår. Gott
Utför mitt arbete med städning på ett föredömligt och omsorgsfullt hygieniskt sätt, och ger förslag på förbättringar. Sköter om och använder ändamålsenliga kläder. Vårdar och sätter upp mitt hår. Gott
Utvärdering av eget arbete
Förmåga att utvärdera sitt eget arbete och resultat
 • Dry  -
 • Dry  -
 • Dry  -
 • Dry  -
 • Dry  -
 • Dry  -
 • Dry  -
 • Dry  -
 • Dry  -
Utvärderar mitt arbete på ett enkelt sätt med lärare Enkelt
Utvärderar mitt arbete med viss säkerhet. Viss säkerhet
Utvärderar mitt arbete med säkerhet och ger förslag på hur jag kan göra saker bättre nästa gång, Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: