👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puts o plattsättning

Skapad 2019-05-13 11:35 i Dackeskolan Mjölby
Grunder i vad det innebär att syssla med plattsättning (kakel o klinker).
Gymnasiesärskola Bygg och anläggning
Få en inblick i yrket som plattsättare när det gäller våtrum och andra områden som kläs med keramiska material. Betydelsen av underarbeten för att få sättningen att bli bra. Bekanta sig med olika materialval och skillnader mellan de samma.

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • kakelsätta en övningsyta

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Mur  -
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Mur  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Mur  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Mur  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Mur  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Mur  -
 • Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Mur  -
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Mur  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Mur  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Mur  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
  Mur  E