Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtidstal

Skapad 2019-05-13 12:27 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Kära vänner! Vi har samlats här idag för att... hålla högtidstal!

Innehåll

Mål:

Att kunna hålla hyllningstal.

Metod:

Muntlig framställning, klassrumsövningar och –diskussioner, genomgångar, individuell läsning (s.130-157 i boken).

Uppgift:

Du ska hålla ett hyllningstal i enlighet med vad boken beskriver på s. 156. Talet ska vara ca 3 minuter långt, och du ska använda något hjälpmedel (bilder, rekvisita, PP etc.). En hyllning är positiv i grunden, däremot kan talet variera i enlighet med vad vi sagt på lektion med t.ex.:

 • Tacktal
 • Bröllopstal
 • Minnestal vid begravning
 • Doptal
 • Prisutdelning
 • Festtal (t.ex. skolavslutning, studentskiva)
 • Invigningstal
 • Tal till jubilar (student, 50-årsjubilar, företag/förening som firar etc.)

 Tidplan:

vecka 19 onsdag    genomgång uppgift, samt läs s. 131-143, Jason Timbuktu
                               Diakités tacktal till fem i tolv-rörelsens pris.

vecka 20 måndag   läs s. 144-157. Exempel tal s. 152. Klassrumsövning/sökplatser

               onsdag    ordval/elocutio: genomgång bildspråk och teman,
                               ex. kungens nyårstal 1999

vecka 21 måndag   skriv på talet

               onsdag    skriv på talet

vecka 22 onsdag    förbered tal

vecka 23 måndag   hålla tal

               onsdag    hålla tal

Uppgifter

 • Utvärdering högtidstal

 • Hålla högtidstal

 • Högtidstal manus

Matriser

Sve
Högtidstal

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav 1
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Eleven kan också med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Dessutom kan eleven göra en enkel reflektion över muntlig presentation, med enkla omdömen värdera sin egen prestation samt ge respons på andras muntliga framställning
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Eleven kan också med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga presentationen. Dessutom kan eleven göra en välgrundad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation samt ger respons på andras muntliga framställning.
Eleven kan med säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Eleven kan också med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga presentationen. Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation och ger förslag på hur den kan förbättras samt ger respons på andras muntliga framställning.
Kunskapskrav 2
Eleven kan översiktligt redogöra för grunderna i den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven översiktligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
Eleven kan utförligt redogöra för den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: