Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inledning Kemi med atommodell och Periodiska systemet.

Skapad 2019-05-13 14:41 i Dackeskolan Mjölby
Grundskola F Kemi
Inledning till Kemi där elementarpartiklarna introduceras och Periodiska systemet information avslöjas. Molekyler generellt och den blandning av ämnen som finns runt omkring oss i form av luft och vatten.

Innehåll

Lektion 1: Introduktion till Kemi med elementarpartiklar och deras egenskaper. Uppgift 1-10 i arbetsboken

Lektion 2: Atomer och molekyler. Kemiska föreningar. Lite om kemiska reaktioner. Tre fysikaliska former.

Lektion 3: Reaktionsformler. Joner. Blandningar. Separera ämnen.

Lektion 4: Luftens innehåll. Ädelgaser. Syre -ozon. 

Lektion 5: Koldioxid och vätgas.

Lektion 6: Vatten. Egenskaper och kretslopp.

Lektion 7: Repetition.

Lektion 8 Prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: