Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mental Träning Intro

Skapad 2019-05-13 14:45 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Hälsa
Känner du dig stressad? Eller vill leva mer i nuet? kanske lära känna sig själv mer? Välkommen till Mental träning! Under denna kurs ligger fokus på dig som individ och du kommer att arbeta med dig själv och dina tankar. Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Vi kommer i kursen att arbeta med följande områden: 

 • Hal
   Psykologiska faktorer i relation till prestation.
 • Hal
   Olika stressorer i vardagen.
 • Hal
   Teoretiska modeller för stresshantering.
 • Hal
   Aktuell forskning inom området.
 • Hal
   Motivation och målfokusering.
 • Hal
   Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.
 • Hal
   Pedagogiska modeller för instruktion och handledning. ( ledarskap) 

Varför?

 • Syfte
 • Hal
   Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.
 • Hal
  Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.
 • Hal
  Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Hal
   Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Hur?

I denna kurs värderas muntligt och skriftligt kunskap lika högt och du som elev kommer under examineringstillfällena ges möjlighet att visa din kunskap på båda sätt. 

Under kursen kommer du att: 

-Testa på olika former av Avslappningsövningar/ Mindfulness  

-Få genomgångar 

- Skriftligt och muntligt framföra dina egna åsikter och tankar kring ämnet 

- Grupparbeten 

- Gruppdiskussioner  

- Studiebesök  

- Kortare filmklipp med diskussion 

- Debatt 

- Enskilt arbete 

 

 Bedömning 

E: Du visar grundläggande kunskaper på ett enkelt sätt. Du svara på frågor och deltar i kursens alla moment. När du redovisar så kan du nämna några få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar. Du ger exempel på korta samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv inom mental träning samt dina egna känslor och tankar.

 

C: Du visar goda kunskaper,  dina argument är utförliga,  du nämner fler fakta, fler och längre samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv. Du kan alltid diskutera dina svar eller påståenden med frågan varför. 

 

 

A: Mycket goda kunskaper,  det är nyanserat, många fakta, många långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv du svarar på dina egna frågor och och ger exempel på lösningar i ett omfattande sammanhang där dina egna åsikter och erfarenheter men även forskning tas hänsyn till. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.
  Hal
 • Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.
  Hal
 • Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  Hal
 • Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
  Hal
 • Centralt innehåll
 • Psykologiska faktorer i relation till prestation.
  Hal  -
 • Olika stressorer i vardagen.
  Hal  -
 • Teoretiska modeller för stresshantering.
  Hal  -
 • Aktuell forskning inom området.
  Hal  -
 • Motivation och målfokusering.
  Hal  -
 • Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.
  Hal  -
 • Pedagogiska modeller för instruktion och handledning.
  Hal  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: