👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritid och Friskvård Bf 17 intro

Skapad 2019-05-13 15:07 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fritids- och friskvårdsverksamheter
Vad är fritid? Vad är en meningsfull fritid för dig? Vilka faktorer påverkar vår fritid? Du får även kunskap om skötsel och drift av olika friskvårdsverksamheter och hur du kan utveckla en ide till en fungerande verksamhet. Denna kurs är integrerad med Fritid och idrottskunskap och vi kommer jobba med dessa kurser samtidigt.

Innehåll

  

Vad?

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Driftsformer och ekonomi för offentliga, ideella och kommersiella fritids- och friskvårdsverksamheter.
 • Affärsidéer, verksamhetsidéer, mål och planering av verksamheter.
 • Marknadsföring och försäljning av tjänster och varor.
 • Lagar, förordningar och andra riktlinjer som styr fritids- och friskvårdsverksamheter.
 • Bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
 • Vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift och underhåll av fritids- och friskvårdsanläggningar.
 • Hjärt-lungräddning med defibrillering och första hjälpen vid skada och akut sjukdom.
 • Kundbemötande utifrån service och värdskap.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av aktiviteter.
 • Skapande av tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar inom verksamheter.
 • Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter.
 • Yrkesroll och ledarskap.

 

 

Varför?

Kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar.

Förmåga att arbeta utifrån de lagar och andra bestämmelser som styr fritids- och friskvårdsverksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.

Färdigheter i att arbeta med förekommande arbetsuppgifter inom fritids- och friskvårdsanläggningar

Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika aktiviteter för att stödja och stimulera människors deltagande i olika situationer.

Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

 

Hur?

I denna kurs värderas muntlig  och skriftlig kunskap lika högt och du som elev kommer under examineringstillfällena ges möjlighet att visa din kunskap på båda sätt. 

Under kursen kommer du att: 

- Få genomgångar 

- Skriftligt och muntligt framföra dina egna åsikter och tankar kring ämnet 

- Grupparbeten 

- Gruppdiskussioner 

- Muntlig redovisning där vi delger varandra fakta kring berört område 

- Studiebesök  

- Samarbete med lokalt föreningsliv 

 - Film 

- Kortare filmklipp med diskussion 

- Debatt 

- Enskilt arbete 

 

 

Bedömning 

E: Du visar grundläggande kunskaper på ett enkelt sätt. Du svara på frågor och deltar i kursens alla moment. När du redovisar så kan du nämna några få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar. Du ger exempel på korta samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv inom området samt deltar på kursen moment och studiebesök.

 

C: Du visar goda kunskaper,  dina argument är utförliga,  du nämner fler fakta, fler och längre samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv. Du kan alltid diskutera dina svar eller påståenden med frågan varför. 

 

 A: Mycket goda kunskaper,  det är nyanserat, många fakta, många långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv du svarar på dina egna frågor och och ger exempel på lösningar i ett omfattande sammanhang där dina egna åsikter och erfarenheter